Ontvankelijkheid

Klacht ontvankelijk op basis van reglement commissie

Waar gaat de uitspraak over? De consument beklaagt zich over het feit dat de slimme meter niet uit te lezen is en stelt de ondernemer daar verantwoordelijk voor. De ondernemer is van mening dat niet zij, maar de netbeheerder verantwoordelijk is voor de werking van de meter en het netwerk waar deze op is aangesloten […]

Lees verder

Klachtenprocedure wordt beschouwd als volledig doorlopen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt stelt dat aan hem de verkeerde medicijnen zijn toegeschreven. Voordat de klacht van cliënt inhoudelijk behandeld kan worden, dient te worden beoordeeld of cliënt in zijn klacht ontvankelijk is. De zorgaanbieder heeft immers aangevoerd dat de klachtenprocedure niet volledig is doorlopen. De cliënt heeft afgezien van een gesprek met […]

Lees verder

Uitbreiden van een klacht wordt niet gezien als indienen van nieuwe klacht, consument te laat

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft bestratingswerkzaamheden uitgevoerd in de tuin van de consument. Voordat het geschil inhoudelijk behandeld kan worden, dient de commissie te beoordelen of de consument ontvankelijk is. Dat de consument later onderdelen heeft toegevoegd aan de klacht, maakt niet dat de klaagtermijn verzet moet worden. De eerste klacht is […]

Lees verder
  • 24 maart 2023
  • Groen

Klager niet-ontvankelijk zolang executeur nalatenschap vordering niet overneemt of klager daartoe machtigt

Waar gaat de uitspraak over? Klager is van mening dat de zorgverlening aan de moeder van klager ondermaats was. Zo zou het zorgplan niet zijn nageleefd en de communicatie zou eveneens onvoldoende zijn. De moeder van klager is overleden. De commissie dient ambtshalve te beoordelen of klager ontvankelijk is. De commissie gaat ten aanzien van […]

Lees verder

Boekingskantoor verantwoordelijk voor verkeerde geplaatste foto’s website, consument ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over? De consument boekte een reis bij een boekingskantoor/doorverkoper dat/die is aangesloten bij de ANVR, op basis waarvan een klacht kan worden ingediend bij de Geschillencommissie Reizen. Uit de boekingsbevestiging (ook te noemen als: de pakketreisovereenkomst) blijkt dat de reis wordt uitgevoerd door een reisorganisator/touroperator die niet bij de ANVR is […]

Lees verder
  • 9 februari 2023
  • Reizen

Klaagster ontvankelijk: wel belang bij inhoudelijke uitspraak over cameratoezicht

Waar gaat de uitspraak over? De klaagster heeft in de woning van de cliënt een camera geplaatst om te kunnen signaleren of de cliënt hulp nodig heeft. De zorgaanbieder heeft als voorwaarde voor het verlenen van zorg gesteld dat de camera tijdens zorgmomenten moet worden afgedekt. De commissie heeft zich afgevraagd of de klaagster nog […]

Lees verder

Cliënt hield zich niet aan klachtenregeling, niet-ontvankelijkverklaring

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat stond de cliënt op basis van een ‘totaalpakket’ bij in een echtscheidingsprocedure. De cliënt heeft zijn klacht niet binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven overeenkomstig de kantoorklachtenregeling […]

Lees verder