Ontvankelijkheid

Klager heeft ondanks doorverwijzing naar andere organisatie klacht toch op tijd ingediend

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft een klacht over het handelen van één van de medewerkers – die op zzp-basis – werkzaam is voor de zorgaanbieder. De zorgaanbieder vindt dat zij geen klachtenafhandeling hoeft te verrichten. Daarop wordt de klager naar Stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid Huisartsenpraktijken (DOKh) verwezen. DOKh verklaart zich onbevoegd […]

Lees verder

Geen overeenkomst tussen vader en kinderopvangorganisatie

Waar gaat de uitspraak over Ouders zijn gescheiden. Vader is geen contractuele partij bij de overeenkomst die moeder met de kinderopvangorganisatie is aangegaan. Vader kan niet klagen bij de commissie. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de professionaliteit van de gastouder van de ondernemer. Klager is van mening dat de […]

Lees verder

consument niet ontvankelijk nu zij niet aan inname vereisten depotstorting voldoet

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op stallingskosten op de wal alsmede op ligplaatskosten voor de stalen botter, kraankosten en ook op bejegeningsklachten. Bij verweer is daarbij gekomen de verplichting tot depotstorting, nu bij verweer ook te berde is gebracht dat sprake is van een openstaand factuurbedrag inzake stallingskosten, kraan/takel- kosten en ligplaatskosten […]

Lees verder

Omdat klager de telefoon gebruikt als werktelefoon handelt hij niet als consument. De commissie kan de klacht daarom niet behandelen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 2 juni 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verbonden om met bijlevering van materialen reparatiewerk te verrichten aan de [merknaam] (hierna: mobiele telefoon) en de klager zich heeft verplicht om daarvoor een prijs in geld te […]

Lees verder

Beroep op niet ontvankelijkheid klager eerst ter zitting gedaan door de advocaat. Geen ambtshalve toetsing ontvankelijkheid klager.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat, de hoogte van de declaraties van de advocaat en de schade die de cliënt stelt te hebben geleden ten gevolge van het handelen en/of nalaten van de advocaat. De cliënt heeft een bedrag van € 534,64 niet aan de advocaat […]

Lees verder