Opzeggen overeenkomst

Onderscheid door ondernemer bij compensatie boven-fiscaal tarief in strijd met redelijkheid en billijkheid

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over het handelen van de ondernemer in verband met de sluiting van een kinderopvanggelegenheid wegens ziekte van de gastouder tijdens de corona periode. Hij klaagt onder andere over het niet krijgen van compensatie boven-fiscaal tarief, het doorberekenen van de gastouder, het niet regelen van noodopvang en het […]

Lees verder

Consument zegt abonnement bij door corona gesloten sportclub op, maar geen recht op terugbetaling

Waar gaat de uitspraak over Volgens de consument is er geen compensatie geboden voor sluiting van de sportclub in verband met de coronacrisis en daarom heeft hij eind april 2020 zijn abonnement opgezegd. Hij wil terugbetaling van het abonnementsgeld vanaf sluiting van de sportclub tot en met zijn opzegging. De ondernemer had toegezegd geen opzegmaand […]

Lees verder

Niet meewegen van alle feiten en omstandigheden leidt tot onzorgvuldige opzegging opvangovereenkomst door ondernemer

Waar gaat de uitspraak over Het gaat om de eenzijdige opzegging van de (peuter)opvangovereenkomst van de zoon van de consument door de ondernemer. Volgens de consument heeft de ondernemer daartoe oneigenlijke redenen aangevoerd. De consument geeft aan dat haar kind druk is, maar medisch gezien geen ontwikkelingsprobleem heeft. Daarnaast had haar zoon het naar zijn […]

Lees verder

Beëindigen plaatsingsovereenkomst wegens ongepast gedrag kind onredelijk

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de plaatsingsovereenkomst met de consument opgezegd. De consument verzoekt tot het terugdraaien van de opzegging. De ondernemer stelt dat deze opzegging contractueel mogelijk is. Hij beroept zich op bepalingen uit de algemene voorwaarden. Deze bieden de mogelijkheid om een contract op te zeggen, wanneer daarvoor zwaarwegende reden […]

Lees verder