Vakantieverblijf

Ondernemer niet gerechtigd medewerking te weigeren aan verkoop met behoud van standplaats tegen een koopsom van € 21.500,–, om de reden dat de koopsom te hoog zou zijn.

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op de weigering van de ondernemer medewerking te geven aan verkoop van het chalet van de consument met behoud van standplaats voor de koper.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 24 oktober 2002 is […]

Lees verder

Ondernemer dient toe te staan dat consument zonder beperkende voorwaarden voor de nieuwe eigenaar de caravan op de standplaats verkoopt. Ondernemer is zelf afgeweken van de Verkoopvoorwaarden.

Standpunt van de consument   Ter aanvulling op haar schriftelijke klacht deelt de consument ter zitting nog het volgende mee. De consument meent dat de ondernemer haar ten tijde van de aankoop van haar caravan had moeten waarschuwen, dat bij doorverkoop van haar caravan een volgende eigenaar de caravan niet langer op de standplaats zou […]

Lees verder

Het staat de ondernemer vrij een eigen veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Het gaat hier om een ingrijpende wijziging, die moet wel tijdig conform de Recron-voorwaarden bekend gemaakt worden.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verbod een open haard of houtkachel te stoken.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument kocht op 27 december 2001 een chalet op het park van de ondernemer en huurt vanaf die datum een […]

Lees verder

Verkoop van een caravan met verborgen gebreken. De consument hoefde de gebreken niet te verwachten. De ondernemer dient de reparatiekosten voor zijn rekening te nemen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft gebreken in de caravan die de consument van de ondernemer kocht.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 23 juni 2008 kocht de consument na bezichtiging een caravan van de ondernemer voor een bedrag van € 5.250,– en ging zij […]

Lees verder