Zorgvuldigheid

Cliënt klaagt over gang van zaken bij beslaglegging en achterhouden van informatie door notaris

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over de dienstverlening van de notaris. De notaris heeft bedragen en/of besluiten en overeenkomsten achtergehouden of gemanipuleerd. De cliënt vindt dat de notaris de aantasting van haar notaris eed en het daardoor ernstig geschonden vertrouwen moet herstellen. De notaris geeft aan dat de verwijten niet kloppen en […]

Lees verder

Laserpakket na twee behandelingen gestopt, consument krijgt helft van openstaande bedrag terug

Waar gaat de uitspraak over Het gaat om de door de ondernemer uitgevoerde laserbehandeling bikini-breed bij de consument en om de terugbetaling van de nog niet ondergane maar wel betaalde behandelingen. Volgens de consument was er sprake van spanning en irritatie tussen haar en de ondernemer en liep dit tijdens de behandeling zo hoog op, […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft verzuimd tijdig antwoord te geven, klacht is ten dele gegrond

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt uitgebreid dat door een interne klachtencommissie een eindoordeel is gegeven, maar dat de zorgaanbieder zich niet aan de aanbevelingen houdt. Volgens de klaagster blijven er zich fouten en incidenten voordoen en is er sprake van onzorgvuldig handelen. De klachten gaan onder andere over het inzetten van zorglinkmedewerkers, […]

Lees verder

Geen sprake van nalatig handelen door zorgaanbieder in laatste levensfase van cliënte

Waar gaat de uitspraak over De klager klaagt over de behandelingswijze van de artsen en de omstandigheden waaronder de cliënte is overleden. De zorgaanbieder zou nagelaten hebben professionele hulp in te schakelen om de stervenswens van de cliënte tijdig professioneel te analyseren en te toetsen. De cliënte zou volgens de klager wilsonbekwaam zijn. Daarnaast stelt […]

Lees verder

Borstoperatie en neuscorrectie klaagster zijn zorgvuldig en volgens gebruikelijke medische wijze uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de uitvoering van een borstoperatie en neuscorrectie en het resultaat daarvan. Haar neus kreeg zijn oude vorm na een paar maanden weer terug en er waren ontstekingen in de borsten. Een tweede operatie heeft de ontstekingen verwijderd, maar de klaagster voelde zich nog steeds mismaakt. Zij […]

Lees verder

Verergering oorklachten klaagster na gehooronderzoek is onwaarschijnlijk

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over het ontstaan van nieuwe heftige oorklachten en het verergeren van bestaande oorklachten na een gehooronderzoek (stapediusreflexmeting) in opdracht van de KNO-arts van de zorgaanbieder en over het gebrek aan aandacht en begrip van de KNO-arts in de benadering van de klaagster. De zorgaanbieder stelt dat het […]

Lees verder

Geen verschijnselen aanwezig tijdens verblijf bij zorgaanbieder die tot diagnose trombosebeen kunnen leiden

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klaagster heeft zij een trombosebeen opgelopen als gevolg van nalatigheid en onvoldoende kwaliteit van zorg door de zorgaanbieder na een keizersnede. De eerste twee dagen na de keizersnede zijn trombose-injecties toegediend, maar hierna niet meer. De klaagster vindt dat er onzorgvuldig is gehandeld. Volgens de zorgaanbieder is er […]

Lees verder