Zorgvuldigheid

Ambulancepersoneel heeft zorgvuldig gehandeld door cliënt ter plaatste te onderzoeken en door te verwijzen naar huisartsenpost

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt was als bijrijder betrokken bij een ongeluk met de auto. De cliënt werd door het ambulancepersoneel aangeraden om op eigen kracht naar de huisartsenpost te gaan. De cliënt klaagt over de handelwijze van het ambulancepersoneel. Volgens de zorgaanbieder zit er een verschil tussen hetgeen het ambulancepersoneel heeft bedoeld […]

Lees verder

Zorgaanbieder handelde zorgvuldig en stuurde informatie tijdig door

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt was onder behandeling bij de zorgaanbieder. Cliënt is van mening dat de operatie niet goed is uitgevoerd door de zorgaanbieder. Ook vordert cliënt een schadevergoeding. Tijdens de zitting bracht cliënt een aanvullende klacht in, maar deze is niet door de commissie behandeld. Cliënt had de klacht eerder dan […]

Lees verder

Zorgaanbieder beëindigde zorgverlening zonder waarschuwing

Waar gaat de uitspraak over? Cliënten zijn het niet eens met de zorgindicatie die is afgegeven door de zorgaanbieder. Op een gegeven moment is de zorg door de zorgaanbieder beëindigd. Cliënten zijn het niet eens met de handelwijze van de zorgaanbieder. Het beroep op niet-ontvankelijkheid wordt door de commissie afgewezen. De commissie is van oordeel […]

Lees verder

Landelijk Protocol niet volledig gevolgd na val scooter, zorgaanbieder is tekortgeschoten

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is op een zaterdagnacht met een snorscooter gevallen. De cliënt is in de ambulance nagekeken, waarna hij door de politie is meegenomen naar het politiebureau. Cliënt is van mening dat de ambulanceverpleegkundige hem direct naar het ziekenhuis hadden moeten brengen. De zorgaanbieder is van mening dat de cliënt zorgvuldig […]

Lees verder

Intakegesprek was naar oordeel van de commissie eerlijk en zorgvuldig

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is eerder in behandeling geweest bij de zorgaanbieder. Cliënt heeft, nadat zijn huisarts hem naar de zorgaanbieder doorverwees, het gevoel een oneerlijk intakegesprek te hebben gehad. Na het intakegesprek is aan cliënt medegedeeld dat geen passende zorg geboden kan worden door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft aangegeven geen redenen […]

Lees verder

Neuroloog verwees cliënte terecht terug naar huisarts, omdat klachten niet-neurologische oorzaak hadden

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is van mening dat de zorgaanbieder onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de klachten omtrent de knie van cliënte. De zorgaanbieder stelt dat de cliënte voldoende is onderzocht en terecht is terugverwezen naar de huisarts. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder niet tekortgeschoten is in zijn zorgplicht. De […]

Lees verder

Regiebehandelaar had eerder moeten ingrijpen in proces

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is onder behandeling bij de zorgaanbieder vanwege een persoonlijkheidsstoornis. Cliënt is van mening dat de zorgaanbieder niet juist heeft gehandeld door te besluiten dat een nieuwe therapeut de behandelingen zou overnemen. Cliënt vordert een schadevergoeding. De commissie is van oordeel dat de regiebehandelaar eerder in het proces had moeten […]

Lees verder