Zorgvuldigheid

Zorgaanbieder schiet niet tekort in verzorging en medische behandeling, communicatie kon beter

Waar gaat de uitspraak over De klaagster stelt dat de zorgaanbieder op 3 verschillende punten te weinig heeft gedaan om de cliënt (haar vader) goed te verzorgen. De medische behandeling en verzorging waren niet goed en werd er slecht gecommuniceerd met de familie. Uiteindelijk is de situatie van de cliënt  sterk verslechterd, waardoor de klaagster […]

Lees verder

Zorgaanbieder hoefde personeel geen mondkapjes te verplichten aan het begin van de corona pandemie

Waar gaat de uitspraak over De klager stelt dat de zorgaanbieder mondkapjes verplicht had moeten stellen voor het personeel van de afdeling waar de cliënt (zijn vader) woont, al voor dat dit door het RIVM landelijk werd aangeraden. De klager eist erkenning van de inschattingsfout die, wat hem betreft, door de zorgaanbieder is gemaakt. De […]

Lees verder

Alarmeringssysteem via digitale tablet is niet geschikt voor cliënte

Waar gaat de uitspraak over De klager stelt dat de cliënte (schoonmoeder van klager) is gevallen en onnodig pijn heeft gehad door het veranderde alarmerings- en sleutelbeleid van de zorgaanbieder. Daarnaast wil de zorgaanbieder niet in gesprek gaan over de val. De klager eist een schadevergoeding en een gesprek met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder stelt […]

Lees verder

Het was zorgaanbieder bekend dat aangeboden behandeling niet kon worden uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over De cliënte stelt dat de zorgaanbieder niet nauwkeurig is geweest bij het opstellen en uitvoeren van haar behandeling. Daarnaast heeft de zorgaanbieder niet voldoende gecommuniceerd en heeft de cliënte, door het handelen van de zorgaanbieder, onnodig inkomsten gemist. Zij eist hiervoor een schadevergoeding, excuses en een nieuw behandelplan. De zorgaanbieder […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft zorgvuldig gehandeld bij informatieverstrekking aan huisarts en reclassering

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de behandelaar een brief naar huisarts heeft gestuurd. Hij was het hier niet mee eens. Daarnaast bevat de brief een onjuiste diagnose en onwaarheden. Ook klaagt de cliënt dat de behandelaar informatie heeft verstrekt aan de reclassering, terwijl hij hier geen toestemming voor heeft gegeven. De […]

Lees verder

Zorgaanbieder is nalatig bij naar huis sturen van cliënt, klacht is ten dele gegrond

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt uitgebreid over de kwaliteit van de zorgverlening van de zorgaanbieder. De klachten gaan onder andere over het naar huis sturen met medicatie dat onvoldoende werkte, ernstige fouten die door het behandelteam op de HIC-afdeling zijn gemaakt, het onnodig lang opnemen van de cliënt, de opvang van de […]

Lees verder