2017

barst in televisiescherm niet veroorzaakt door gebrek van de televisie, maar door een oorzaak van buitenaf

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 22 oktober 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Sony Smart TV (hierna: de televisie) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 495,–.  De levering heeft plaatsgevonden op 22 […]

Lees verder

De exorbitante stijging van het verbruik van 11 en 18 maal ten opzichte van de voorgaande jaren had tot onderzoek moeten leiden. Uitleg ondernemer acht de commissie onvoldoende.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van levering van warmte. De consument heeft op 3 oktober 2016 de klacht voorgelegd aan de warmteleverancier. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt de woning sinds 1959. De afrekening 2015 voor warmtelevering is veel te […]

Lees verder

Het afzuigen van het slijm uit de longen bij de patiënt met hartfalen is niet onzorgvuldig geweest. Bij hartpatiënten in deze conditie kan de conditie plotseling en onverwacht achteruit gaan. Klacht ongegrond

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], in zijn hoedanigheid van nabestaande van zijn op [datum] overleden vader, [patiënt], en Haaglanden Medisch Centrum, gevestigd te Den Haag. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Pijnklachten na hartkatheterisatie: het staat niet vast dat tijdens de ingreep een zenuw is geraakt. Er is sprake van niet-gebruikelijke klachten waarvoor de zorgaanbieder ook geen diagnose heeft kunnen vaststellen

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina, gevestigd te Nijmegen. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Lees verder

Thuissituatie van klager niet stabiel, daarom kon de zorgverlener nog niet beginnen met de behandeling van de zoon

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam] en De Opvoedpoli BV, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 12 oktober […]

Lees verder

Voor de behandeling van borstkanker is gekozen voor medicijnen die een negatief effect op het hart kunnen hebben Tijdens de ingezette behandeling is de pompfunctie van het hart bij reguliere controles steeds binnen acceptabele grenzen gebleven. Geen onzorgvuldigheid.

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Amphia, gevestigd te Breda (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]

Lees verder

Zorgaanbieders moeten tijdig voorlichting geven over tarieven als deze rechtstreeks met de cliënt worden verrekend of als de cliënt daarom vraagt. Geen van beide was het geval.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting OLVG, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: het ziekenhuis). Verloop van de procedure De commissie verwijst voor het verloop van de procedure naar het tussenadvies van 14 juli 2017, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. In dit tussenadvies heeft […]

Lees verder

Het ziekenhuis heeft voldoende onderzocht of de cliënt in aanmerking kwam voor opname op de Verpleegafdeling Psychiatrie of voor revalidatie of herstelzorg. Dat was niet het geval. Hoewel thuiszorg mogelijk was, koos de cliënt zelf voor het zorghotel.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Rijnstate, gevestigd te Arnhem. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 6 […]

Lees verder

Plastisch chirurg voerde borstoperatie onzorgvuldig uit en hield te weinig rekening met slap borstweefsel. De borstprothese is te groot en te hoog geplaatst. Onacceptabele bejegening van cliënt, schadevergoeding op zijn plaats.

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en ACCZ | A Klinieken, gevestigd te Zevenaar, ten deze vertegenwoordigd door haar gemachtigde, [naam]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van […]

Lees verder