Verpleeghuiszorg

Toedienen van oxycodon medicatie is niet de oorzaak van overlijden cliënte

Waar gaat de uitspraak over De klaagster stelt dat haar overleden zus (cliënte) respectloos en mensonwaardig is behandeld door de zorgaanbieder. Volgens de klaagster wist de zorgaanbieder dat de cliënte gevoelig was voor oxycodon medicatie. De klaagster stelt dat als cliënte de juiste zorg had gekregen, zij nog in leven zou zijn. De zorgaanbieder stelt […]

Lees verder

Partijen hebben ter zitting alsnog geschikt

Waar gaat de uitspraak over Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling alsnog een schikking bereikt. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Buurtzorg Nederland gevestigd te Almelo, gemachtigde [naam] (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging […]

Lees verder

Klacht niet eerst aan zorgaanbieder voorgelegd

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft zijn klacht niet eerst aan de zorgaanbieder voorgelegd. Cliënt is niet-ontvankelijk in zijn klacht bij de commissie. In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Vitaal Thuiszorg BV, gevestigd te Didam (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend […]

Lees verder

Zorgaanbieder schoot tekort in aansturing, regie, communicatie en beëindiging van de zorg en handelde niet zoals mocht worden verwacht van bekwaam zorgverlener

Waar gaat de uitspraak over Zorgaanbieder heeft op meerdere vlakken onzorgvuldig gehandeld. Zo heeft de zorgaanbieder een verkeerd middel gebruikt voor verstopping, geen nachtzorg beschikbaar gesteld, geen optimale bereikbaarheid van de zorgaanbieder en heeft de zorgaanbieder de overeenkomst beëindigd zonder klaagster daarover te informeren. Er is geen of onvoldoende informatie die erop duidt dat immateriële […]

Lees verder

Informatieplicht zorgaanbieder over wassen van kleding

Waar gaat de uitspraak over Wassen van kleding behoort tot de behandelingsovereenkomst nu de zorgaanbieder dat aanbiedt. Zorgaanbieder heeft een informatieplicht over de wijze waarop de kleding wordt gewassen. De toestand (gekreukt en verfomfaaid) waarin de kleding zich bij terug levering bevindt is van onvoldoende kwaliteit. Het is niet aannemelijk geworden dat de kleding is […]

Lees verder

Geen tekortkoming aan de zijde van de zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Geen aanwijzingen gevonden dat er door het niet toevoegen van anti-stollingsmedicatie aan de medicatie onzorgvuldig is gehandeld.   Aan cliënte is voldoende vocht aangeboden. Zorgaanbieder heeft excuus aangeboden voor het hoofdstoten op bed, zodat dat geen gegrondheid van de klacht kan opleveren. Ook de morfinetoediening heeft volgens protocol plaatsgevonden. Klachten ongegrond. […]

Lees verder

Zorgaanbieder handelde niet volgens professionele regels en schoot daarom verwijtbaar tekort

Waar gaat de uitspraak over Cliënte klaagt over het stelselmatig tekort schieten van de zorg (het douchen, uit bed halen, behandelen van smetplekken) en communicatie. De zorgaanbieder geeft aan dat het zorgteam hard heeft gewerkt om goede zorg te leveren, maar geeft ook te kennen dat voor cliënte een zwaar zorgprofiel is vastgesteld. Zij heeft […]

Lees verder