Verpleeghuiszorg

Klachten over zorgverlening tegen de zorgaanbieder worden niet opnieuw behandeld

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klaagster is de cliënte (haar tante) niet goed verzorgd en hebben er meerdere mishandelingen en calamiteiten plaats gevonden tussen 2013 en 2021. Daarnaast zouden er, na het overlijden van de cliënte, eigendommen zijn verdwenen. De klaagster eist schadevergoeding. Volgens de zorgaanbieder veroorzaakt de klaagster veel overlast ten opzichte […]

Lees verder

Zorgaanbieder onzorgvuldig bij vertraging opsturen medisch dossier, wel juiste zorgverlening

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft de zorgaanbieder verzocht om haar medisch dossier en het verpleegdossier inclusief zorgplan te verstrekken. Pas na vele verzoeken heeft de zorgaanbieder de verzochte stukken aangeleverd. Verder vindt de cliënte dat de zorgverlening niet zorgvuldig is geweest. Er is haar geen zorg uit zorgzwaartepakket (ZZP) verleend, terwijl dit […]

Lees verder

Zorgaanbieder controleert patiënt niet fysiek volgens afspraak, maar handelt niet onzorgvuldig

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de zorgverlening aan haar moeder in de nacht van haar overlijden. Volgens de klaagster is de zorgaanbieder nalatig geweest, omdat er geen uitvoering is gegeven aan de door haar met de vervangende arts gemaakte afspraak om regelmatig fysiek bij haar moeder te kijken. De klaagster stelt […]

Lees verder

Kwaliteit zorgverlening onvoldoende, zorgaanbieder moest achteruitgang bij moeder van klaagster eerder signaleren

Waar gaat de uitspraak over De klaagster houdt de zorgaanbieder aansprakelijk voor de opname van haar moeder in het ziekenhuis. Volgens de klaagster had de opname voorkomen kunnen worden als de juiste zorg aan haar moeder was verleend. Er is nagelaten om de leverfunctie en urine te controleren en nagelaten maandelijks te wegen en opvolging […]

Lees verder

Klaagster vindt dat zorgaanbieder aansprakelijk is voor verslechteren gezondheidstoestand zieke moeder

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de zorgverlening aan de moeder van de klaagster door de zorgaanbieder. Zo is een verkeerde medicatielijst gebruikt, was de drinkvoeding niet aanwezig en is de wondzorg te laat verricht. De klaagster houdt de zorgaanbieder aansprakelijk voor het verslechteren van de gezondheidstoestand van haar moeder. Door die […]

Lees verder

Zorgverlening vader van klaagster niet onzorgvuldig en bezoekregeling klaagster was noodzakelijk

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over de nalatige zorgverlening aan haar vader. Volgens haar werd het ontlastingspatroon van haar vader niet in de gaten gehouden, waardoor hij last had van ernstige obstipatie. Ook klaagt de klaagster dat de zorgaanbieder haar een bezoekregeling heeft opgelegd, waar zij het niet mee eens is. De […]

Lees verder

Voorbij gaan aan wil van cliënte, omdat zorgaanbieder een eigen verantwoordelijkheid heeft

Waar gaat de uitspraak over De moeder van de klaagster is overleden tijdens haar verblijf bij de zorgaanbieder. 10 dagen voor het overlijden is zij in de nacht gevallen. Er was toen geen nachtcontrole, waardoor zij pas in de ochtend is gevonden. De klaagster eist excuses en een schadevergoeding. De zorgaanbieder stelt dat de cliënte […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft klachten erkend en vergoeding betaald, extra vergoeding is niet mogelijk

Waar gaat de uitspraak over Op een gesloten afdeling voor demente personen vindt een ongeval met een tillift plaats, waardoor de cliënte komt te overlijden. Hierover is bij de zorgaanbieder geklaagd, waarna deze klacht door de zorgaanbieder is afgehandeld. Aan de klagers is een vergoeding op grond van de Wet Vergoeding Affectieschade toegekend. Bij de […]

Lees verder