Vervoerbewijs

Incheckverplichting bij het betreden van bus of tram heeft betrekking op instaprecht van reiziger; er wordt niet telkens een nieuwe vervoersovereenkomst met regionale vervoerders gesloten

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de al of niet toepasselijkheid van de incheckverplichting bij het betreden van bus of tram.   De consument heeft op 17 september 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik beschik over een […]

Lees verder

Consument verzoekt om zichtcoupon; behoeft niet door ondernemer te worden afgegeven aangezien abonnement is geladen op de OV-chipkaart van de consument

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de ondernemer gehouden is aan de consument een zichtcoupon te verschaffen.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Hem is telefonisch toegezegd een zichtcoupon te verschaffen, maar de ondernemer blijft daarmee in gebreke. De consument verlangt […]

Lees verder

Consument kon geen gebruik maken van abonnement; ondernemer heeft OV-chipkaart niet-geactiveerd, komt voor rekening van ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een niet-geactiveerde OV-chipkaart.   De consument heeft op 27 maart 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Als gevolg van een gebrekkige interactie tussen drie gemeentelijke administraties is het bedrag van mijn jaarabonnement […]

Lees verder

Instappen zonder voldoende saldo op chipkaart is onrechtmatig

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een woordenwisseling tussen de vrouw van de consument en de chauffeur in bus 194 van [de ondernemer] op 14 november 2011 bij de bushalte aan de Fanny Blankers Koenlaan te Hoofddorp.   De consument heeft op 14 november 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van […]

Lees verder

Digitaal vervoersbewijs is niet volgens bestaand vervoerssysteem van ondernemer; papieren vervoersbewijs verplicht.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de Fyra treinreis van Rotterdam naar Amsterdam op 7 februari 2011.   De consument heeft op 7 februari 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 61,10 bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder