Kinderopvang

Ondernemer mag niet eenzijdig de overeenkomst veranderen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt had met de ondernemer afgesproken dat zij alleen de daadwerkelijk afgenomen uren hoefde te betalen voor kinderopvang. Vanwege een verslechterde financiële situatie moest de ondernemer de arrangementen van de kinderopvang veranderen. De cliënt mag niet meer alleen de daadwerkelijk afgenomen uren betalen, maar moet een ochtend- of middagdeel afnemen. […]

Lees verder

Handelen van ondernemer bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag door medewerker deels niet zoals verwacht mocht worden

Waar gaat de uitspraak over? Ouders melden bij de ondernemer een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag richting hun 3,5 jaar oude dochtertje door een medewerker van het kinderdagverblijf. Er ontstaat daarna een geschil over de handelwijze van de ondernemer. De commissie vindt dat de ondernemer geen fouten heeft gemaakt als het gaat om zijn handelingen in […]

Lees verder

Ondernemer heeft niet goed vastgelegd wat afgesproken is met de consument met betrekking tot prijs en uren

Waar gaat de uitspraak over Partijen hebben geen schriftelijke overeenkomst, slechts mondelinge afspraken. De ouder is het niet eens met de in rekening gebrachte prijs en uren van de opvang. Zij wil een specificatie van de uren. De ondernemer geeft geen duidelijkheid over het aantal afgenomen uren, maar vraagt wel rente en incassokosten. De commissie […]

Lees verder

Oudercommissie moet overleggen met ondernemer en vragen om specifieke informatie over tariefswijziging

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer wilde het tarief verhogen terwijl de oudercommissie hierover negatief adviseerde. De ondernemer volgde het advies niet op en verhoogde het tarief. De oudercommissie stelt dat zij van de ondernemer niet voldoende informatie heeft ontvangen om de tariefsverhoging te kunnen beoordelen en wil dat de tariefsverhoging wordt teruggedraaid. De […]

Lees verder

Opvang geregeld, maar babygroep gesloten vanwege Wet IKK

Waar gaat de uitspraak over De ouders sluiten een contract af voor de opvang van hun baby, maar vanwege de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) en de wijziging rondom de BKR (beroepskracht-kindratio) meldt de kinderopvang dat de opvang niet door kan gaan op de afgesproken locatie. Daar worden geen nieuwe baby’s meer geplaatst, omdat […]

Lees verder