Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 4801-4810 van de 5261 uitspraken

Verkoper had consument moeten inlichten over verkoopvoorwaarden; van de ondernemer kan dit niet verlangd worden. Consument heeft onderzoeksplicht.

Commissie: Recreatie    Categorie: Zorgvuldigheid ondernemer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC02-0272

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de bekendmaking van de verkoopvoorwaarden door de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument kocht op 26 april 2002 een stacaravan voor een bedrag van € 6500,- van […]

Verkoper is verantwoordelijk voor de juiste aflevering van het pakket door een door hem ingeschakelde vervoerder

Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 29058/31439

Waar gaat de uitspraak over De consument koopt een set oordopjes bij de ondernemer, maar deze worden door de vervoerder niet afgeleverd. Uit de gegevens van de vervoerder volgt dat de laatste drie cijfers van een legitimatiebewijs zijn opgenomen. Volgens de vervoerder zijn dit de cijfers, die de consument aan hem heeft opgegeven. Daaruit blijkt […]

Verkoper komt na 8 jaar met verzoek om depot en rente. Depotverzoek is niet verjaard. Rente wordt afgewezen nu notaris heeft aangegeven dat gemaakte kosten uitstijgen boven de gegenereerde rente over het depotbedrag.

Commissie: Notariaat    Categorie: Overeenkomst/opdrachtgever    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 85036

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet correct afhandelen van een verrekening van een bedrag in het depot na verkoop van de woning en de weigering tot uitkering van rentevergoeding op de derdengeldenrekening. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern […]

Verkoper moet als professionele verkoper zich vergewissen van juiste kilometerstand.

Commissie: Voertuigen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE98-0037

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 mei 1996 tussen partij­en tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van een gebruikte auto tegen de daarvoor door de consument bij te beta­len prijs van f. 13.500,– (inclusief inruil). De levering is geschied op of omstreeks 25 […]

Verkoper verantwoordelijk voor actie bij aankoop televisie.

Commissie: Elektro    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE06-0091

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 18 november 2005 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij onder meer verplicht tot het leveren van LCD televisie tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.299,–. De levering vond plaats op 23 november 2005.   De consument heeft op 9 juli 2006 de klacht […]

Verkorte procedure. De commissie acht een afsluiting van de watervoorziening door ondernemer voorbarig. De commissie acht een betalingsregeling met de looptijd van tenminste een jaar aangewezen.

Commissie: Water    Categorie: Afsluiting    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112514

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de aankondiging van de ondernemer de aansluiting van de consument op de watervoorziening af te sluiten. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer wil mij van het water afsluiten als ik niet een bedrag van € 578,29 ineens betaal […]

Verkrijging onder algemene titel. Opzegging door ondernemer. Erfopvolging.

Commissie: Recreatie    Categorie: Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC00-0001

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit de huur van een staanplaats voor de caravan van de consument.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   Onze ouders hebben al meer dan 40 jaar een staanplaats op het terrein van de ondernemer voor hun caravan; […]

Verleende zorg is niet afgestemd op reële behoefte cliënt

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 9577/13793

Waar gaat de uitspraak over De cliënt woont enige tijd bij de zorgaanbieder en heeft kenbaar gemaakt dat hij aan zichzelf wil gaan werken. De zorgaanbieder heeft hier geen gehoor aan gegeven. De cliënt klaagt dat de zorgaanbieder hem niet heeft gehoord en niet serieus heeft genomen, hem op een verkeerde locatie heeft geplaatst en […]

Verleende zorg ondermaats ook al is er spraken van personeelstekort

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116974

In het geschil tussen [Klager], zoon en gemachtigde van [naam overleden vader), wonende te [plaats], en Topaz, gevestigd te Leiden, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft […]

Verlenging garantietermijn niet mogelijk. Betreft herverzekerbare belangen.

Commissie: Garantiewoningen    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 80166

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters is, zo stelt de VvE onbetwist, gebaseerd op de koop-/ aannemingsovereenkomsten die de individuele leden van de VvE hebben gesloten met de ondernemer, waarin is opgenomen een overeenkomst tot arbitrage met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling Appartementsrechten A.1999 (hierna te noemen: de garantieregeling). […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.