Courtage

De overgelegde akte bewijst het bestaan van de daarin verwoorde overeenkomst. Nier aannemelijk dat geen intentie zou hebben bestaan tot het aangaan van een overeenkomst. Courtage verschuldigd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze bij gelegenheid van een vrijblijvende waardebepaling een overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop ter tekening heeft voorgehouden. De consument is daarom niet bereid tot betaling van courtage. Door de consument is een bedrag van € 200,– niet betaald […]

Lees verder