Courtage

Woning verkocht binnen familiekring van de consument. Intrekking had slechts als doel om aan betaling courtage te ontkomen. “Redelijk loon” beperkt omdat makelaar de koper niet heeft aangedragen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de intrekking van een opdracht tot bemiddeling bij verkoop.   De consument heeft een bedrag van € 5.558,44 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in augustus 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Pand wordt uit verkoop gehaald om te worden verhuurd aan dochter eigenaar pand. Courtage verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de intrekking van een opdracht tot bemiddeling bij verkoop met bijkomende werkzaamheden.   De ondernemer heeft een bedrag van € 3.988,88 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De ondernemer heeft in augustus 2012 de klacht voorgelegd aan het bedrijf.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van […]

Lees verder

Woning toebedeeld aan consument. Courtage verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de door de ondernemer in opdracht van de consument geleverde diensten in het kader van de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning en de in rekening gebrachte intrekkingskosten.   Door de consument is een bedrag van € 2.500,– in depot gestort bij de commissie. […]

Lees verder

Aankoopmakelaar had consument op gebreken moeten attenderen.

Onderwerp van het geschil Op 31 mei 2010 is tussen partijen tot stand gekomen de Opdracht tot bemiddeling betreffende de verkoop van de woning van de consument. Deze opdracht is ingetrokken. De ondernemer heeft aan de consument een factuur d.d. 15 september 2010 terzake van intrekkingskosten voor € 1.000,– plus de BTW van € 190,–.   Op 18 juni 2010 is tussen partijen tot […]

Lees verder

Buiten de makelaar om onderhandeld. Courtage verschuldigd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of de ondernemer terecht aanspraak maakt op courtage.   De consument heeft een bedrag van € 3.302,25 onbetaald gelaten en bij de commissie in depot gestort.   De consument heeft op 23 mei 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument […]

Lees verder

Beeindigingvergoeding was niet vermeld in de overeenkomst, daarom nu vastgesteld op grond van redelijk loon.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of sprake is van toerekenbare tekortkoming aan de kant van de ondernemer in de nakoming van de bemiddelingsovereenkomst. Door de consument is een bedrag van € 2.261,– onbetaald gelaten en bij de commissie in depot gestort. De consument is van mening niet meer verschuldigd te zijn […]

Lees verder

Geen aanspraak op dienstverlening door een bepaalde persoon wanneer dat niet uitdrukkelijk is afgesproken. Afkraken woning door makelaar niet geloofwaardig.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument de in rekening gebrachte courtage verschuldigd is aan de ondernemer. Door de consument is een bedrag van € 4.105,50 niet betaald en bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder

Matiging courtagenota: geen correcte voorlichting.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de op 28 januari 2008 door partijen gesloten bemiddelingsovereenkomst betreffende de verkoop van de woning van de consument.   De consument heeft op 26 mei 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder