bindend advies

Ondernemer schendt informatieplicht bij eindigen erfpachtovereenkomst, dit leidt tot schadeplichtigheid richting consument

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer hem bij het afsluiten van de huurovereenkomst in 2017 heeft verzuimd in te lichten over het feit dat de erfpachtperiode door de gemeente was beëindigd en dat daar een geschil over liep. De consument moet nu gedwongen kosten maken om het terrein te verlaten […]

Lees verder

Vergoeding voor de onjuiste informatie over de diepte van de zwembaden

Waar gaat de uitspraak over De reisorganisator heeft ten onrechte enkele foto’s op zijn website geplaatst bij de informatie over het door de klager geboekte hotel. De klager was namelijk in de veronderstelling dat het hotel een zwembad met een bepaalde diepte zou hebben. Helaas was dit niet zo, aangezien er foto’s van een ander […]

Lees verder
  • 10 februari 2020
  • Reizen

Consument heeft recht op compensatie wegens storing in warmtelevering

Waar gaat de uitspraak over Na een storing in de warmtelevering van meerdere dagen doet de consument een beroep op de compensatieregeling zoals opgenomen in de Warmtewet. De ondernemer meent dat deze regeling niet van toepassing is omdat de levering niet geheel onderbroken is geweest en er geen sprake was van een ernstige storing. De […]

Lees verder

Kwaliteit van dienstverlening notaris en hoogte van declaraties zijn niet onvoldoende

Waar gaat de uitspraak over Voor de afwikkeling van de nalatenschap van zijn overleden moeder heeft de klager de notaris ingeschakeld. De klager klaagt over het ondoelmatige en overdreven declareergedrag van de notaris, het niet respecteren van de gevraagde vertrouwelijkheid, het niet naar behoren communiceren met en informeren van de klager en het onzorgvuldig omgaan […]

Lees verder

Heeft bedrijf onrechtmatig gehandeld door leiding te kappen?

Waar gaat de uitspraak over Het bedrijf heeft bij de verbruiker 3 leidingen gelegd in een pand met verschillende units. Enkele jaren later verzoekt de verbruiker het bedrijf één aansluiting te verwijderen. Het bedrijf geeft hier gehoor aan door de watermeter te verwijderen en de aansluiting bij de aanboring op de hoofdleiding te kappen. Volgens […]

Lees verder

Is het herroepingsrecht in geval van koop buiten verkoopruimte van toepassing?

Waar gaat de uitspraak over Het geschil heeft betrekking op de aanschaf van twee zorgbedden. Volgens de consument is de koop buiten de gebruikelijke verkoopruimte van de ondernemer gesloten, waardoor hij zich kan beroepen op het wettelijke herroepingsrecht uit artikel 6:230o lid 2 BW. De ondernemer stelt dat van verkoop buiten de verkoopruimte geen sprake […]

Lees verder
  • 29 januari 2020
  • Wonen

Cliënt vindt letselschadeprocedure te lang duren en stelt advocaat aansprakelijk voor schade

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat zijn advocaat zijn belangen niet goed heeft behartigd bij een letselschadezaak. Door het handelen van de advocaat heeft de zaak volgens de cliënt ernstige vertraging opgelopen. Daarnaast is de cliënt teleurgesteld dat het ziekenhuis alleen een waardebon van € 150,– aangeboden heeft.  De advocaat stelt dat […]

Lees verder