Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 5461-5470 van de 5568 uitspraken

Ziekenhuis heeft de patiënt niet voorafgaand aan de ingreep geïnformeerd dat deze, vanwege de beperkte dekking van zijn polis, niet (geheel) vergoed wordt

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105237

In het geschil tussen Patiënt en het Maasstad Ziekenhuis, gevestigd te Rotterdam (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Ziekenhuis is aansprakelijk voor de schade vanwege het uitstellen van de heupoperatie

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Annulering    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 123092

Waar gaat de uitspraak over Cliënt heeft voor een heupoperatie een afspraak gemaakt voor de week van 19 december 2018. Dat is een bewuste keuze vanwege de herstelperiode van 4 weken. Vanwege ziekte van de anesthesist werd de operatie op 18 december geannuleerd. Cliënt geeft aan hierdoor schade te hebben geleden. Het ziekenhuis stelt zich […]

Ziekenhuis is eindverantwoordelijk voor verstrekking van medicijnen aan de patiënt. Klacht over verpleegkundige ongegrond

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118051

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Maasziekenhuis Pantein B.V., gevestigd te Boxmeer, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil   Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken, waaronder de […]

Ziekenhuis is niet tekortgeschoten in de nakoming van de zorgverplichting

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen / Schadevergoeding    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 9601/18982

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft 16 klachtonderdelen ter beoordeling aan de commissie voorgelegd. Samengevat gaat het om een privacy klacht welke wordt afgewezen. Daarnaast wordt op verschillende punten geklaagd over de inzet van specialisten dan wel niet de controle van hen en ook een onjuiste dosering van medicatie. Kortom op meerdere punten […]

Ziekenhuis is niet verplicht om voorlichting te geven over het verstrijken van de termijn van de diagnose-behandelcombinatie en de daarmee samenhangende extra kosten

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109622

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen, gevestigd te Groningen (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De geschillencommissie […]

Ziekenhuis liet cliënte niet bewust uitdrogen en diende ook geen morfine toe

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 120631

Waar gaat de uitspraak over Volgens de zoon van de cliënte zijn de artsen zonder toestemming overgegaan tot palliatieve sedatie van cliënte door haar bewust totaal te laten uitdrogen en haar vervolgens morfine toe te dienen. Door de artsen van het ziekenhuis wordt dat met klem bestreden. Bij de cliënte was geen sprake van uitdroging, […]

Ziekenhuis maakte fouten in communicatie en bejening patiënt

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Informatieverstrekking    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 108606

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is na een bypassoperatie overgeplaatst naar het ziekenhuis. Na een paar dagen begon de cliënt in toenemende mate klachten te ervaren, maar volgens hem daar is onvoldoende naar geluisterd. Het ziekenhuis is van mening dat er medisch gezien goed is gehandeld, maar dat er in de beleving van […]

Ziekenhuis nam privacy onvoldoende in acht bij versturen beelden echo via e-mail

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 111962

In het geschil tussen [Cliënte] wonende te [plaats] en Stichting Algemeen Christelijk Ziekenhuis Groningen, gevestigd te Groningen. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Ziekenhuis schoot niet tekort in de behandeling

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 122647

Waar gaat de uitspraak over De KNO-arts is niet verplicht om te rapporteren aan artsen nu deze niet de verwijzende artsen zijn. Klaagster heeft zelf ingestemd met second opinion door arts uit hetzelfde ziekenhuis. Er heeft een begrijpelijke diagnose plaatsgevonden. Voor de Commissie is niet na te gaan of bejegening heeft plaatsgevonden zoals door klaagster […]

Zoals cliënte wenste, is haar medisch dossier reeds vernietigd. Omdat cliënte daarmee geen redelijk belang meer heeft bij een uitspraak van de commissie, wordt de klacht niet behandeld

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112849

In het geschil tussen [Klaagster] wonende te [plaats], en Parnassia Groep B.V., (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 1 juni 2018, te Den Haag. […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.