Betaling

Advocaat wordt in het gelijk gesteld, cliënt moet facturen betalen

Waar gaat de uitspraak over De advocaat heeft de cliënt bijgestaan in een aansprakelijkheids- en verzekeringsgeschil. De cliënt heeft een aantal declaraties onbetaald gelaten. De advocaat vordert betaling van het openstaande bedrag van € 14.683,64,–. De cliënt heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd en geeft aan zijn rechtsbijstandsverzekeraar opdracht te hebben gegeven de openstaande rekeningen van […]

Lees verder

Lage waardering van woning betekent niet meteen ondeskundige taxatie

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer klaagt over het taxatierapport. De appartementen en woningen zijn ondeskundig getaxeerd, deze zijn namelijk te laat gewaardeerd. Daarnaast wil de makelaar geen uitleg over de waardering geven. De ondernemer wil de door de makelaar in rekening gebrachte factuur van € 12.281,50 terugbetaald krijgen. De makelaar betwist de verwijten […]

Lees verder

Niet aanvragen van toevoeging voor cliënt komt voor eigen rekening en risico van advocaat

Waar gaat de uitspraak over De advocaat heeft in opdracht van de cliënt juridische werkzaamheden verricht en hem bijgestaan in een ontslagprocedure. De advocaat klaagt dat de cliënt ondanks herhaalde verzoeken de facturen voor de werkzaamheden niet heeft betaald. De cliënt geeft aan dat de advocaat niet naar zijn financiële informatie heeft gevraagd. Doordat het […]

Lees verder