Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen

  • Home >>
  • Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen

(Ver)huur standplaats voor plaatsing (sta)caravan voor recreatieve doeleinden kan niet worden beschouwd als (ver)huur van woonruimte. Huurbescherming niet van toepassing.

Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument vult de eerder verstrekte gegevens omtrent zijn overeenkomsten met de ondernemer als volgt aan. De consument huurt sinds 1993 een standplaats bij de ondernemer. In 1999 en september 2003 is de consument een tweede en derde huurovereenkomst met […]

Lees verder

Recron-voorwaarden seizoenplaatsen dan wel vaste plaatsen van toepassing?

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de Recron-voorwaarden seizoenplaatsen dan wel vaste plaatsen van toepassing zijn op de beëindiging van de standplaatsovereenkomst.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt sinds 1999 een standplaats bij de ondernemer. De camping bestaat al […]

Lees verder

Opeenstapeling van van de regeles afwijkende gedragingen door consument, kan ertoe leiden dat van de ondernemer geen voortzetting van de overeenkomst kan worden verlangd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 22 november 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst betreffende de huur van een vaste standplaats ten behoeve van een chalet op het terrein van de ondernemer vanaf 1 januari 2000. De consument heeft een bedrag van € 1.363,67 niet betaald en bij de commissie […]

Lees verder

Afsluiting van nutsvoorzieningen door ondernemer tijdens looptijd van de overeenkomst is onrechtmatig en nietig. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Met ingang van 1 april 2007 huurde de consument een staanplaats bij de ondernemer. De staanplaats ligt op een nieuw terreingedeelte. Op […]

Lees verder

Ernstig geweld is een reden om de overeenkomst per direct te beëindigen, zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurde sinds 2005 een vaste standplaats bij de ondernemer. In de nacht van vrijdag op zaterdag 7 tot 8 augustus 2009 […]

Lees verder

Tussentijdse opzegging heeft rechtsgeldig plaatsgevonden, gezien de vele incidenten die hebben plaatsgehad.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt sinds 2004 een vaste standplaats bij de ondernemer. Met de ondernemer is een conflict gerezen over het kappen van […]

Lees verder

Opzegging vanwege opslag materialen op standplaats.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de huur van een vaste standplaats voor de caravan van de consument.   De consument heeft op 4 oktober 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft […]

Lees verder

Schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen bij tussentijdse opzegging achterwege blijven.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurde een vaste plaats bij de ondernemer. Op 18 mei 2006 heeft de ondernemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd vanwege het feit […]

Lees verder

Nu ondernemer de overeenkomst heeft opgezegd overheidsmaatregelen, heeft de consument geen recht op vergoeding op grond van herstructurering.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de opzegging van een vaste plaats voor een caravan.   Feiten Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken – voor zover thans van belang – het volgende vast: a. De consument en de ondernemer hebben op 7 april 2005 en overeenkomst gesloten voor […]

Lees verder