Mobiel bellen

Wanneer consument haar toestel door een minderjarige laat gebruiken, ontheft dit consument niet van haar verantwoordelijkheid voor het gebruik van het toestel en het leidt niet tot verhoogde zorgplicht aan de zijde van de ondernemer.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een mobiel abonnement. De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 541,42 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In augustus 2017 was ik op vakantie en bleek […]

Lees verder

Overeenkomst gesloten met minderjarige, vernietigbaar

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een mobiele telefoonaansluiting. De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 120,43 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De overeenkomst is aangegaan door mijn 16-jarige dochter zonder […]

Lees verder

Consument verantwoordelijk voor kosten gemaakt na diefstal telefoon tot aan het moment van blokkeren simkaart.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de verbruikskosten van een mobiele telefoonaansluiting. De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 1.290,56 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd. Het geschil is zowel door de ondernemer als door de consument aanhangig gemaakt. Besloten is de gegevens van de consument […]

Lees verder

Totstandkoming overeenkomst en koop op afstand

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of tussen partijen een rechtsgeldige overeenkomst tot levering van telefoondiensten bestaat.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 367,75 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 19 oktober 2009 de klacht voorgelegd aan de […]

Lees verder

Plafond voor kosten roaming niet van toepassing

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft mobiel internet.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 980,06 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 7 en 9 maart 2010 […]

Lees verder

Wijziging EU tarieven dataroaming

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een eenzijdige wijziging van de contractvoorwaarden door de ondernemer.   De consument heeft de klacht op 20 april 2010 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In maart 2010 heeft de consument geconstateerd dat de ondernemer de […]

Lees verder

Extreem hoge factuur door bellen van 090x-nummers. Commissie oordeelt dat de consument deze nummers heeft gebeld, maar verwijt de ondernemer dat deze zo laat heeft gefactureerd

Verdere beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen. De commissie heeft in voormeld tussenadvies overwogen dat de commissie behoefte heeft aan aanvullende informatie van zowel de ondernemer als van de consument alvorens het geschil te kunnen beslissen. De consument heeft naar aanleiding van de zitting de commissie per brieven van 22 november […]

Lees verder

Niet totstandkomen van een verbinding vanuit het buitenland met Nederland

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet totstandkomen van een verbinding vanuit [het buitenland] met Nederland.   De consument heeft op 18 december 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft in april 2009 een overeenkomst met […]

Lees verder

Mobiel bellen via een telefoonkaart vanuit het buitenland

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een klacht over tarieven voor bellen vanuit het buitenland. De consument heeft op 29 januari 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt dat zij ondanks het gebruik van [een internationale] telefoonkaart voor telefoonverkeer met Nederland vanuit [het buitenland] […]

Lees verder

Consument is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn sim-kaart – 2

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft gegenereerde verbruikerskosten na diefstal van simkaart.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 435,56 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft […]

Lees verder