Overlast

Verkeersoverlast vanwege intensief verkeer op naastgelegen weg.

Onderwerp van het geschil Dit betreft gestelde geluidsoverlast op de camping. Standpunt van de consument De consument stelt dat tijdens het verblijf op de camping sprake was van zodanige overlast van verkeer op de pal naast de camping gelegen weg, dat hij het verblijf voortijdig heeft afgebroken. De consument geeft resultaten van door hem gehouden […]

Lees verder

Derving vakantiegenot vanwege (ingrijpende) werkzaamheden op camping.

Onderwerp van het geschil Dit betreft een door de ondernemer doorgevoerde prijsverhoging.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument klaagt over het feit dat door de ondernemer een te hoge huurstijging is opgelegd voor het jaar 2004 en daarna. De recreant stelt dat de tariefwijziging […]

Lees verder

Overlast door vlooienbeten.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft overlast door vlooienbeten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurde met een gezelschap van 8 personen een huis in Frankrijk voor de periode 28 augustus 2004 tot 4 september 2004. Op maandag 30 augustus […]

Lees verder

Veroordeling van consument voor het plegen van een zedendelict op de camping levert een dringende reden op voor tussentijdse opzegging zonder schriftelijke waarschuwing.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurde een vaste plaats bij de ondernemer. Op 18 mei 2006 heeft de ondernemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd vanwege het feit […]

Lees verder

Verwijdering van groep alleenreizende jongeren van park; ondernemer heeft overeenkomst in redelijkheid met onmiddelijke ingang kunnen opzeggen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de (tussentijdse) verwijdering van een groep jongeren uit een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow.    Feiten Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken  voor zover thans van belang – het volgende vast: a. De consument heeft op 14 januari 2011 via internet voor […]

Lees verder

Overlast van afbraakwerkzaamheden en de slechte staat van de camping in het jaar voorafgaande aan de bedrijfssluiting. Restitutie jaargeld wordt vastgesteld op 50%.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vordering tot restitutie van het jaargeld wegens overlast van afbraakwerkzaamheden en de slechte staat waarin de camping verkeerde in het laatste jaar voorafgaande aan de bedrijfssluiting.   Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument huurt sinds 1981 een […]

Lees verder

Tussentijdse opzegging overeenkomst is zeer vergaande maatregel nu niet is gebleken dat consument zich op de camping vaker schuldig heeft gemaakt aan bedreiging en grove taal.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft tussentijdse opzegging door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt sinds vier jaar een vaste plaats bij de ondernemer. Op 31 juli 2004 deed zich het volgende incident voor. Er vond een […]

Lees verder

Derving vakantiegenot vanwege oorwurmen en vanwege de gevolgen van de bezoeken van een verdelgingsbedrijf

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 23 juli 2012 tot en met 3 augustus 2012 voor een bedrag van € 1.263,45.   De consument heeft op 5 augustus 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Lees verder

Het enkele feit dat de consument strafrechterlijk niet vervolgd is wil nog niet zeggen dat de tussentijdse opzegging onterecht is

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft tussentijdse opzegging door de ondernemer wegens agressief gedrag van de consument.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurde sinds 15 augustus 2005 een vaste standplaats bij de ondernemer. Op 11 juni 2008 deelde de ondernemer de consument schriftelijk mee […]

Lees verder

Overlast vanwege carboleumgeur in huisje heeft voor nodige ongerief gezorgd. Naar redelijkheid en billijkheid wordt hiervoor een vergoeding toegekend aan consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft blootstelling aan giftige gassen van het carboleum op de bielzen onder de gedurende de periode 13 juli tot en met 20 juli 2012 gehuurde woning.   De consument heeft op 18 juli 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Lees verder