Zorgvuldigheid ondernemer

Handelen ondernemer zo strijdig met hetgeen van een behoorlijk verhuurder mag worden verwacht dat van de consument niet langer verlangd kan worden dat hij de huurovereenkomst gestand zou doen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de consument aanspraak heeft op vergoeding van schade aan zijn bezittingen die zich op het terrein van de ondernemer bevonden.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 14 september 2007 heeft de consument een stuk getiteld […]

Lees verder

Van vermeende onvriendelijke bejegening door de ondernemer is de commissie niet gebleken. Als er al sprake zou zijn van gederfd vakantiegenot dan heeft de consument daar zelf aandeel in gehad.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de zeer klant onvriendelijke en vijandige bejegening van de groep door de ondernemer tijdens het verblijf in het weekeinde 1/3 juni 2012.   De consument heeft op 9 juni 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder

Schade tengevolge natuurverschijnsel levert in beginsel geen aansprakelijkheid voor de ondernemer op; wel als hij geen actie onderneemt om de schade te beperken

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft schade tengevolge van een lekkende boom.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurde voor het seizoen 2007 een goede seizoenstandplaats bij de ondernemer. In november 2006 verplichtte de ondernemer hem een andere standplaats uit te zoeken omdat […]

Lees verder

Stalling op terrein ondernemer voor eigen risico consument is onredelijk bezwarend tijdens reparatieduur, maar niet al caravan voor langere tijd gestald wordt

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 8 september 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (herstel van schade tengevolge van een lekke band aan een caravan [merk en type] van 2005, tegen de daarvoor door de consument te […]

Lees verder

De informatieverplichting van de ondernmer hoort te prevaleren boven de onderzoek verplichting van de consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 29 november 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte [merk en type], tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 8.000,– .   De levering vond plaats op of omstreeks 1 december 2007.   De consument […]

Lees verder

Ondernemer moet zelf werking airco controleren. Mag niet afgaan op mededeling consument

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 april 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, een [merk en type], tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 16.000,-. Bij deze gelegenheid heeft de consument een gebruikte [merk en type] […]

Lees verder

Schending privacy en directe ontruiming standplaats.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het verstrekken aan derden van onjuiste en privacygevoelige informatie aan derden en ontzegging van de toegang tot de camping met onmiddellijke ingang zonder de daarvoor voorgeschreven procedure te volgen. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De informatie betrof mijn financiële […]

Lees verder