Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 4861-4870 van de 4892 uitspraken

Zorgaanbieder hoeft geen hulphond toe te laten op een BOPZ-locatie

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 123977

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt er over dat de zorgaanbieder weigert een sociale hulphond voor  haar aan te vragen, terwijl dit wel met haar was afgesproken. Omdat op een BOPZ-locatie geen honden worden toegelaten ter bescherming van de medebewoners, is dat volgens de zorgaanbieder niet mogelijk. De commissie stelt vast dat bij […]

Zorgaanbieder is niet nalatig geweest bij revalidatiebehandeling, ook al is de leefsituatie van de cliënt verslechterd.

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109453

In het geschil tussen   Cliënt en Stichting Centra voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland, gevestigd te Venlo (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde […]

Zorgaanbieder is niet tekortgeschoten in de informatievoorziening vooraf aan de bypassoperatie

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Informatieverstrekking    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 1593/7277

Waar gaat de uitspraak over De klager vindt dat er onzorgvuldig is gehandeld door de zorgaanbieder vooraf zijn bypassoperatie. Hij vindt dat hij niet geïnformeerd is over het risico op een beroerte tijdens de operatie. Daarnaast zou er onvoldoende onderzoek, in verband met het risico op een beroerte, voorafgaand aan de operatie geweest zijn. De […]

Zorgaanbieder is niet tekortgeschoten in de zorgplicht jegens overleden patiënt

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 2044/18323

Waar gaat de uitspraak over De klager stelt dat de behandeling van inmiddels overleden patiënt tijdens een ziekenhuisopname van de zorgaanbieder van slechte kwaliteit was en het ten onrecht langer duurde waardoor de kosten van de opname zijn opgelopen. De commissie beslist dat het niet aannemelijk is dat er onzorgvuldig is gehandeld ten aanzien van […]

Zorgaanbieder kan klachten niet enkel ontkennen, moet ook inhoudelijk reageren

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: Klachtafhandeling    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 19897/27741

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is niet tevreden over kwaliteit van de klachtenprocedure bij de zorgaanbieder. Er zijn verschillende klachten geformuleerd en per brief bij de zorgaanbieder kenbaar gemaakt. De zorgaanbieder heeft alleen op het onderdeel omtrent de mondzorg gereageerd en niet op de overige klachtonderdelen. Volgens de cliënte is de kwaliteit van […]

Zorgaanbieder levert voldoende inspanningen om de meest optimale zorg te bieden, zo is de ondersteuning aan cliënt is verbeterd en zijn er maatregelen getroffen

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: Verpleeghuiszorg    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 107187

In het geschil tussen Cliënte, namens wie Klaagster klaagt en Zonnehuisgroep Amstelland (verder te noemen: de instelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Zorgaanbieder moest cliënt vooraf op kans opnieuw uitzakkende borsten informeren

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116004

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder had de cliënt voorafgaande aan de operatie nadrukkelijk moeten informeren over de kans dat na de operatie de borsten na verloop van tijd weer zouden kunnen uitzakken, vanwege de slappe huidstructuur als gevolg van de vermagering van de cliënt. Dan had zij haar verwachtingen kunnen bijstellen en een […]

Zorgaanbieder moet een volledig dossier bijhouden dat een cliënt mag bekijken

Commissie: Psychische en Pedagogische Zorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116181

Waar gaat de uitspraak over Het is de eigen verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om van de sessies een verslag te maken en dat toe te voegen aan het dossier. Dat is niet gebeurd, waardoor de persoonlijke werkaantekeningen van de zorgaanbieder tot het dossier zijn gaan behoren. De cliënt is ten onrechte inzage in het dossier […]

Zorgaanbieder schiet niet te kort in de zorgverlening, ondanks klachten gemachtigde

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 7706/14179

Waar gaat de uitspraak over De cliënte dient te revalideren bij de zorgaanbieder. De gemachtigde van cliënt klaagt over de kwaliteit van de zorgverlening door de zorgaanbieder. Zo zouden er te weinig behandelingen zijn geweest die zich richten op de revalidatie. Ook waren er communicatieproblemen en problemen met betrekking tot de mondhygiëne en diëtiek van […]

Zorgaanbieder schoot tekort in communicatie en kwaliteit van zorg

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 92/3873

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klaagster schoot de zorgaanbieder ernstig tekort in de communicatie over de externe verhuizing van de (inmiddels overleden) cliënte. Daarnaast zou de kwaliteit van de zorg niet juist zijn er is er schade ontstaan door het handelen en nalaten van de zorgaanbieder. De klaagster en de familie van cliënte […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.