(On) zorgvuldigheid

Cliënte heeft schade opgelopen door handelen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de bejegening van de cliënte door de zorgaanbieder, in het bijzonder de plotseling beëindigde EMDR-behandeling, het niet nakomen van afspraken en het disfunctioneren van de klachtenfunctionaris. De zorgaanbieder heeft niet op de klacht gereageerd en is ook niet ter zitting verschenen. De commissie tilt zwaar aan het feit […]

Lees verder

Geen onzorgvuldig handelen in verslavingskliniek

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over kwaliteit van de behandeling door de zorgaanbieder in een verslavingskliniek. De zorgaanbieder herkent zich niet in de twaalf klachten van de cliënt. De commissie vat de twaalf klachtonderdelen samen in vier onderwerpen: intake, zorgverlening tijdens opname, nazorg en klachtenprocedure en administratieve organisatie. Naar het oordeel van […]

Lees verder

Zeldzame complicatie bij ooginjectie

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt de zorgaanbieder aansprakelijk voor het feit dat er een fout is gemaakt bij het prikken in zijn oog waardoor een bloeding is ontstaan. Als gevolg van deze fout heeft de cliënt gedurende een periode van ongeveer vier maanden geen werkzaamheden kunnen verrichten. Volgens de zorgaanbieder is de ontstane […]

Lees verder

Geen fouten gemaakt bij neustip- en ooglidcorrectie

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt is niet tevreden met de resultaten van een neustipcorrectie en een ooglidcorrectie. De cliënt ervaart een rioollucht, heeft deukvorming op de neus en hangende huid boven het oog. Volgens de zorgaanbieder zijn geen fouten gemaakt. Naar het oordeel van de commissie is niet vast te stellen dat de […]

Lees verder

Schadevergoeding vanwege onzorgvuldige kincorrectie en klachtbehandeling

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is niet tevreden met het resultaat van een kincorrectie en wenst daarom een schadevergoeding. Volgens de cliënte had de zorgaanbieder de ingreep vanwege meerdere factoren niet mogen adviseren. De zorgaanbieder is van mening dat de cliënte niet-ontvankelijk is en de klachten inhoudelijk ongegrond zijn. De commissie verklaart de […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft zorgvuldig en volgens protocol gehandeld ten aanzien van ademhalingsklachten

Waar gaat de uitspraak over? Naar het oordeel van de klager heeft de zorgaanbieder niet adequaat gereageerd op de ademhalingsklachten van zijn zoon. De klachten werden onvoldoende serieus genomen. De zorgaanbieder zegt volgens protocol gehandeld te hebben en dat op het juiste moment is ingegrepen. De commissie volgt het oordeel van de klachtencommissie van de […]

Lees verder

Klacht over zorgverlening ongegrond, klachtafhandeling duurde wel te lang

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van de cliënt ziet op de kwaliteit van de zorgverlening en de klachtafhandeling door de zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder is de vordering van de cliënt verjaard en is er tijdens de zorgverlening zorgvuldig gehandeld. Wel heeft de klachtafhandeling vertraging opgelopen door COVID-19 en de vakantieperiode. Naar het oordeel […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft voldoende gereflecteerd en geacteerd op kwaliteit van zorgverlening en klacht serieus genomen

Waar gaat de uitspraak over? De klaagster is ontevreden over de zorg die is verleend aan de cliënte (haar moeder) en de wijze waarop de zorgaanbieder is omgegaan met de klacht hierover. Ook is volgens de klaagster sprake van een slechte organisatiestructuur. De zorgaanbieder erkent dat er zaken rond de zorgverlening voor de cliënte niet […]

Lees verder

Knieprothese zorgvuldig geplaatst

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder zich tijdens en na het plaatsen van een knieprothese niet zorgvuldig gehandeld, waardoor de cliënt schade heeft geleden. Naar het oordeel van de commissie is de operatie zorgvuldig en volgens de regels van de geneeskunst uitgevoerd. De klacht is ongegrond. De uitspraak Bergman Clinics […]

Lees verder
1 2 3 21