Opdracht

Van prijsafspraak niet gebleken – 2

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in de door beide partijen ondertekende akte van compromis van 13 januari 2011, waarbij partijen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan […]

Lees verder

Advocaat is vrij om de opdracht al dan niet te aanvaarden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van beide advocaten ter zake van de bijstand aan de cliënte in een artikel 12 Sv procedure [advocaat1] en de civielrechtelijke aansprakelijkstelling [advocaat2] van [hetzelfde advocatenkantoor]   Standpunt van de cliënte   Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. […]

Lees verder

Van prijsafspraak niet gebleken – 1

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat ter zake van haar bijstand aan de cliënt in een familierechtprocedure en de declaraties die de advocaat voor haar werkzaamheden in rekening heeft gebracht.   De cliënt heeft een deel van deze declaraties niet aan de advocaat voldaan. Het openstaande […]

Lees verder

Advocaat stuurt declaratie nadat opdracht is geeindigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een factuur van de advocaat van 7 mei 2010 ten bedrage van € 97,22.   De cliënt heeft een bedrag van € 97,22 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De advocaat heeft op 14 oktober 2011 de zaak voorgelegd aan de Geschillencommissie. De cliënt heeft op 19 december 2011 een klacht over de advocaat […]

Lees verder

Sprake van een vaste prijsafspraak

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening van de advocaat, de declaraties die de advocaat aan de cliënt heeft toegezonden en de door de cliënt gevorderde vergoeding.   Standpunt van de cliënt   Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het […]

Lees verder

Client heeft omvangrijke stukken aan advocaat overhandigd. Hoewel opdrachtbevestiging ontbreekt, mocht cliënt er niet van uitgaan dat alle werkzaamheden gratis waren.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de onbetaalde declaratie die de advocaat voor zijn werkzaamheden bij de cliënt in rekening heeft gebracht.   De cliënt heeft het door de advocaat gevorderde bedrag van € 3.709,78 niet aan de advocaat voldaan. Dit bedrag is overeenkomstig het Reglement van de commissie in depot gestort.   Standpunt van […]

Lees verder
1 4 5 6