2010

Bepaling in bemiddelingsovereenkomst onaanvaardbaar.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer aan de consument in het kader van de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning. De consument vraagt te beslissen dat hij enkel intrekkingskosten verschuldigd is.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Makelaar in gegeven omstandigheden niet aansprakelijk voor de door de huurder opgebouwde huurachterstand.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de ondernemer aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de huurder opgebouwde huurachterstand.   De consument heeft op 29 juni 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft […]

Lees verder

Ook in de periode waarin de koopovereenkomst nog kan worden ontbonden mag verwacht worden dat de makelaar zich inspant om andere gegadigden te interesseren.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning. De consument verlangt schadevergoeding tot een bedrag van € 8.825,– en creditering van de courtagenota tot een bedrag van € 1.586,– zijnde de helft van het gefactureerde bedrag.   Door de consument is een bedrag van € 1.568,– bij […]

Lees verder

Verkoopopdracht: makelaar moet zich voldoende inspannen; resultaat kan niet geëist worden. Achterblijvend resultaat wijst niet automatisch op een onvoldoende inspanning.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vergoeding bij intrekking van een bemiddelingsopdracht.   De consument heeft een bedrag van € 796,11 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument, zoals nader […]

Lees verder

Geen contractuele relatie

Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht is ingediend tegen “(…)”; “(…)” staat kennelijk voor “(…)”. “(…)” is, zo begrijpt de commissie, belast met het beheer in opdracht van een VvE van een appartementengebouw waarin de consument woont. De klacht heeft betrekking om de registratie van afgenomen warmte.   […]

Lees verder

Klacht tegen verkopend makelaar.

Beoordeling van het geschil De ondernemer is kennelijk in diverse hoedanigheden bij [naam consument] dan wel haar directeur, [naam directeur] betrokken geraakt.   De ondernemer is klaarblijkelijk opgetreden als verkopend makelaar voor de consument, in verband met de verkoop van diens woning aan [naam adres en woonplaats]. De commissie neemt aan dat op de daarop […]

Lees verder

Makelaar lid geworden van NVM nadat opdracht is overeengekomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitvoering van de tussen de consument en de ondernemer op 3 april 2008 overeengekomen opdracht tot dienstverlening tot verkoop.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Gebleken is dat de ondernemer per 30 juli 2008 lid is geworden van de NVM, dus nadat tussen partijen […]

Lees verder