2010

Bedrijfspand

Beoordeling Het geschil betreft de bemiddeling bij de verkoop van een bedrijfspand.   De commissie is niet bevoegd te oordelen over geschillen betreffende bedrijfsmatig onroerend goed. Haar bevoegdheid is immers gebaseerd op de NVM Consumentenvoorwaarden en deze zijn hierop uiteraard niet van toepassing.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd van het geschil kennis […]

Lees verder

Geen schriftelijke bevestiging courtageafspraken.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de mondelinge opdrachtverlening d.d. 5 januari 2009 van de consument aan de ondernemer betreffende de verkoop van haar woning. Er is een courtage afgesproken van 1,25%. De woning is dankzij deze bemiddeling verkocht voor een bedrag van € 264.000,–. De ondernemer heeft een courtagenota gezonden ten bedrage van […]

Lees verder

Matiging courtagenota: geen correcte voorlichting.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de op 28 januari 2008 door partijen gesloten bemiddelingsovereenkomst betreffende de verkoop van de woning van de consument.   De consument heeft op 26 mei 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder

Het was aan de ondernemer om aan te tonen dat door partijen anders is afgesproken dan het resultaat dat de consument mocht verwachten op basis van de wijze van montage van de rolluiken.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een tweetal tussen partijen mondeling op 28 februari 2008 en op 9 juni 2008 tot stand gekomen overeenkomsten. De ondernemer heeft zich daarbij steeds verplicht tot het leveren van rolluiken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van respectievelijk € 1830,– en € 1660,–. […]

Lees verder

Consument ontkent opdracht tot bemiddeling met makelaar. Zo’n afspraak staat niet op schrift, zodat de klacht gegrond is.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de in maart 2008 mondeling tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst tot bemiddeling bij tijdelijke verhuur van het woonhuis van de consument wegens diens regelmatige verblijf in het buitenland.   De consument heeft op 3 juli 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder

Te buiten gaan van de volmacht en rimpelingen in de communicatie

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer aan de consument in het kader van de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning en de overeenkomst tot bemiddeling bij aankoop van een woning. De consument verlangt creditering van de helft van het bedrag van de verkoopnota van […]

Lees verder

Bepaling in bemiddelingsovereenkomst onaanvaardbaar.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer aan de consument in het kader van de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning. De consument vraagt te beslissen dat hij enkel intrekkingskosten verschuldigd is.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Doorberekenen toeristenbelasting over alle recreanten onredelijk

Waar gaat deze uitspraak over? Het geschil gaat over een aantal conflictpunten. Namelijk de tarieven van gas en elektra, de huurverhoging, het plaatsen van watermeters, de verschuldigdheid van toeristenbelasting, de verkoopvoorwaarden en gebrekkige stroomvoorziening. De consument stelt onder meer dat de energietarieven hoog zijn vergeleken met de tarieven die andere aanbieders in rekening brengen. De […]

Lees verder