Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 5411-5420 van de 5892 uitspraken

Verwarring bij consument is begrijpelijk

Commissie: Water    Categorie: -    Jaartal: -
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: -

De commissie kan begrijpen dat de consument door het systeem van de ondernemer in verwarring is geraakt. Hij heeft echter geen bedrag betaald dat hij niet verschuldigd is. De voorschotten die de consument heeft betaald staan volgens hem niet correct op de jaarafrekening en er is te weinig in mindering gebracht. Het gaat slechts om […]

Verweer ondernemer dat hij ervan uitging dat de distributieriem al was vervangen, faalt.

Commissie: Voertuigen    Categorie: (On)deugdelijke levering/reparatie/onderhoud    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: AUT-D01/0280

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 september 2000 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden, aan een personenauto [merk] van 1980, waarvoor aan de consument ƒ 1.255,41 in rekening werd gebracht en waarvan de consument de gehoudenheid tot betalen van ƒ 1.060,– heeft bestreden, […]

Verweerder als hoofdaannemer kan in klacht betrokken worden, dus cliënt ontvankelijk in klacht

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: ontvankelijkverklaring   Uitkomst: ontvankelijk   Referentiecode: 37752/48398

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over het handelen van de verpleegkundige. De verweerder heeft een beroep op niet-ontvankelijkheid gedaan. Hij stelt dat hij niet de adressant is van deze klacht. De klacht gaat over de handelingen die zijn verricht door medewerkers van de onderaannemer van de verweerder. De onderaannemer is een zelfstandige […]

Verweerder maakt geen gebruik van verweer, voorzitter wijst vordering van eiser toe

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: Declaratie    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 4444/4819

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn door middel van een overeenkomst tot arbitrage overeengekomen dat declaratiegeschillen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk worden onderworpen. De eiser klaagt dat de verweerder de openstaande declaraties niet voldoet. Hij verzoekt de commissie om de verweerder te veroordelen tot betaling van de openstaande vordering van € 8.327,71,–. […]

Verweerder moet onbetaalde facturen voor dienstverlening advocaat betalen

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: Betaling    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 33640/34554

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn door middel van een overeenkomst tot arbitrage overeengekomen dat declaratiegeschillen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk worden onderworpen. De eiser klaagt dat de verweerder de nog openstaande declaraties moet voldoen. Hij verzoekt de commissie om de verweerder te veroordelen tot betaling van de openstaande vordering van € […]

Verweerder moet openstaande declaratie voldoen

Commissie: Advocatuur Zakelijk    Categorie: Kosten    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 5082/5341

Waar gaat de uitspraak over Partijen zijn door middel van een overeenkomst tot arbitrage overeengekomen dat declaratiegeschillen aan arbitrage door de Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk worden onderworpen. De eiser klaagt dat de verweerder onbetaalde declaraties moet voldoen en verzoekt de commissie om de verweerder te veroordelen tot betaling van de openstaande vorderingen á € 2284,25,–. De […]

Verweerster handelde niet als kandidaat-notaris maar als juridisch adviseur, commissie is onbevoegd

Commissie: Notariaat    Categorie: Bevoegdheid / Kwaliteit dienstverlening    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 16609/26018

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de kwaliteit van dienstverlening door de verweerster en de berekeningen betreffende de erfbelasting. De verweerster vindt dat partijen een verschil van mening hebben over een deel van de door haar uitgevoerde werkzaamheden. De commissie is bevoegd om te oordelen in geschillen over (kandidaat-)notarissen. De commissie heeft […]

Verwijderen en opnieuw aanbrengen van tilband bij tillift is niet langer verantwoord

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 14687/21514

Waar gaat de uitspraak over De cliënte wordt door medewerkers van de zorgaanbieder met behulp van een tillift en een tilband twee keer per dag verplaatst tussen haar bed en haar rolstoel. De medewerkers laten nu de tilband onder de cliënte in de rolstoel zitten, terwijl deze voorheen voor en na iedere transfer werd aangebracht […]

Verwijderen tatoeages; de laserbehandeling heeft geleid tot een brandwond die is gaan ontsteken waardoor de consument de schade heeft geleden; immateriële schadevergoeding.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 107994

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 juni 2016 door de ondernemer bij de consument uitgevoerde behandeling (verwijderen tatoeages), waarvoor door de consument een prijs is betaald van € 75,–. De consument heeft op 28 juni 2016 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt […]

Verwijdering gasaansluiting; bij opzegging van de overeenkomst moet de netbeheerder de noodzakelijke handelingen verrichten zoals de twee opgenomen opties in KIWA-rapport; waarborgen veiligheid.

Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118868

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting. De consument heeft op 7 mei 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument is permanent “van het gas af”. Per 30 april 2018 heeft […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.