Onze eerdere uitspraken

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u in ons uitsprakenoverzicht onze eerdere uitspraken van de diverse Geschillencommissies. Vul hieronder een trefwoord in of selecteer een commissie. Kiest u een commissie, dan kunt u eventueel daarna ook een uitspraakcategorie selecteren. Het is ook mogelijk om te zoeken op een combinatie van trefwoord, commissie en categorie.

U ziet 5431-5440 van de 5544 uitspraken

Zaterdag betreft werkdag als bedoeld in AVP; PTT heeft aan de eis van tijdige overbrenging voldaan.

Commissie: Post    Categorie: Postzending - algemeen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: POS00.0097

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of PTT tekort geschoten is in de overbrenging van een door de consument aangetekend en per EMS Express verzonden poststuk naar een notariskantoor te Eindhoven en de aansprakelijkheid daarvoor van PTT.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument is als volgt […]

Zeefdruk via veilingsite verkocht maar beschadigd afgeleverd in Frankrijk; ondernemer aansprakelijk voor geleden directe schade en niet voor gevolgschade; klacht ongegrond

Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 98992

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een verzonden poststuk dat vermist is. De consument heeft op 5 oktober 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De ondernemer neemt als uitgangspunt voor de verzekerde waarde van een poststuk alleen de veilingverkoopprijs […]

Zeer belangrijk deel van het object van het taxatierapport is eigendom van een rechtspersoon, die bedrijfsmatige belangen behartigt. Geen consument.

Commissie: Makelaardij    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0085

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer uitgevoerde taxatie.   Door de consument is een bedrag van € 6.775,66 in depot gestort bij de commissie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De uitgevoerde taxatie is zonder mijn toestemming doorgegeven aan derden, […]

Zeer coulante opstelling van ondernemer bij ruilen jurk

Commissie: Bruidsmode en MaatwerkMode en accessoires    Categorie: -    Jaartal: -
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: -

Bij het annuleren van de aankoop van een bruidsjurk en de lagere prijs van de jurk die de consument later uitzocht is de ondernemer erg coulant geweest. Volgens de commissie had de consument zich ook redelijk moeten opstellen toen bleek dat de ondernemer twee foutjes had hersteld en het restantbedrag dat nog betaald moest worden […]

Zeer minuscule krasjes op telefoon zijn gebruiksporen

Commissie: Elektro    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ELE08-0088

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 juli 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van [een mobiele telefoon], tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 469,99. De levering vond plaats op 10 juli 2008.   De consument heeft op 25 september 2008 de […]

Zeilen als essentie.

Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI-D01-1692

Onderwerp van geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 29 januari 2001 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor tien personen naar Marmaris in Turkije voor de periode van 12  tot en met 19 mei 2001, met verblijf op een [naam […]

Zetting grond. Waarschuwing ondernemer voor een zekere zetting in Technische Omschrijving was voldoende.

Commissie: Garantiewoningen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110522

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters tot beslechting van het geschil berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten koop-/ aannemingsovereenkomst en de aanvulling daarop met toepasselijkheid van de Garantie- en waarborgregeling 2007 en de bijbehorende bijlage A, versie 1-1-2007 (hierna te noemen: de garantieregeling). […]

Zichtbare gebreken tweedehands zeilboot . Onderzoeksplicht consument

Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA-voorwaarden voor de verkoop van gebruikte pleziervaartuigen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT01.0007

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een schriftelijke overeenkomst d.d. 24 oktober 1999 tot koop van een tweedehands open zeilschouw voor een bedrag van ƒ 2.500,– en tot het verrichten van werkzaamheden aan betreffend vaartuig vóór de overdracht voor een bedrag van ƒ 2.500,– inclusief BTW.   De consument heeft zijn klacht op 13 juni 2000 schriftelijk aan […]

Zichttermijn heeft ontbindende werking tenzij anders is overeengekomen. Tussen partijen is dus ondanks zichttermijn overeenkomst tot stand gekomen.

Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU97-0011

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit in februari 1997 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een polsterbed tegen de daar voor door de consument te betalen prijs van f 599,–. De levering is niet geschied. De consument heeft op 1 april 1997 de klacht voorgelegd aan […]

Zieke cliënte en zieke echtgenoot geen reden voor te laat indienen klacht

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 23282/28168

Waar gaat de uitspraak over De klacht gaat om bejegening door een psychotherapeut van de zorgaanbieder en het plotseling beëindigen van de behandelrelatie. De zorgaanbieder vindt dat de commissie geen besluit mag nemen, omdat het geschil te laat is ingediend. De cliënte heeft het geschil pas 15 maanden na het indienen van de klacht bij […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.