Bevoegdheid

Andere instantie is niet beter in staat om het geschil te behandelen

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beschikt niet over een klachtencommissie, waardoor de klachten zijn behandeld door een klachtenfunctionaris. Van deze functionaris heeft de cliënt niet vernomen of zijn klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Nu de cliënt zijn klacht bij de commissie aanhangig heeft gemaakt, komt de zorgaanbieder met het standpunt dat een […]

Lees verder

Verweerster handelde niet als kandidaat-notaris maar als juridisch adviseur, commissie is onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de kwaliteit van dienstverlening door de verweerster en de berekeningen betreffende de erfbelasting. De verweerster vindt dat partijen een verschil van mening hebben over een deel van de door haar uitgevoerde werkzaamheden. De commissie is bevoegd om te oordelen in geschillen over (kandidaat-)notarissen. De commissie heeft […]

Lees verder

Er is geen sprake van verkoop op afstand, omdat het aanbod in de showroom is gedaan. Dat aanvaarding per e-mail plaatsvond maakt dat niet anders.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 13 juli 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verbonden om 60 m2 althans 120 tegels [merknaam] 60Plus 50x100x4 cm [merknaam](hierna: tegels) aan de consument te leveren en bezorgen tegen het daarvoor door de consument betaalde totaalbedrag […]

Lees verder

Klachten over een aantasting of vermindering van het aan de cliënte toekomende huurgenot van haar appartement kan de commissie niet behandelen

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te Druten en de stichting Zorggroep Maas & Waal, gevestigd te Beneden-Leeuwen, (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil De cliënte heeft op 5 december 2017 de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder ook te noemen: de commissie) schriftelijk verzocht het onderhavige geschil in behandeling te nemen. […]

Lees verder

Klager huurt van de zorgaanbieder een woning, maar neemt geen thuiszorg af. Klager klaagt over schoonmaak in het gebouw waar hij woont. Omdat zijn klacht niet over zorgverlening gaat, is de commissie niet bevoegd de klacht te behandelen

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats] en Stichting Respect Zorggroep, gevestigd te Den Haag (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van […]

Lees verder

Vereniging van Eigenaren in dit geval te beschouwen als een bundeling van belangen van consumenten. Commissie Bevoegd

Onderwerp van het geschil De bevoegdheid van de commissie in verband met de vraag of klager als consument is aan te merken. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het komt in watersportland veel voor dat een zeiljacht eigendom is van meer dan één natuurlijk persoon. Dit vanwege […]

Lees verder

Consument heeft bewust afstand gedaan van BOVAG garantie

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de gevolgen van een tussen partijen gesloten overeenkomst d.d. 16 december 2016. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto van het merk Fiat type 500 Lounge voor een koopprijs van € 7450,–. De klacht betreft een defecte versnellingsbak en een defecte stoel. […]

Lees verder
1 2 3 14