Bevoegdheid

Geschil vloeit niet voort uit totstandkoming of uitvoering overeenkomst, commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt de ondernemer aansprakelijk voor de schade die hij zou hebben geleden doordat de ondernemer toestemming heeft gegeven voor de verkoop van het chalet. De consument stelt dat het om een onrechtmatige daad gaat. De ondernemer erkent geen aansprakelijkheid, omdat de ondernemer buiten het geven van toestemming niet […]

Lees verder

Klacht gaat niet over drinkwater, commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een aanvraag inzake een nieuwe wateraansluiting gedaan bij de ondernemer. De commissie is onbevoegd om dit geschil te behandelen, omdat de klacht niet gaat over de aansluiting of levering van drinkwater. De klacht betrof immers de levering van normaal water. De commissie is niet bevoegd om over […]

Lees verder
  • 14 december 2022
  • Water

Interne klachtenregeling niet gevolgd, kan cliënte niet worden verweten. Onvoldoende bewijs dat er medische informatie is verstrekt aan vader van de kinderen

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënte heeft de zorgaanbieder de geheimhoudingsplicht geschonden. Haar ex-partner is geïnformeerd door zijn ex-collega’s over een van hun kinderen. Cliënte betwist de stelling van het ziekenhuis dat zij het klachtentraject voortijdig heeft afgebroken; volgens cliënte is dat gebeurd door de klachtenfunctionaris aan wie zij heeft meegedeeld dat zij geen […]

Lees verder

Commissie bevoegd om te oordelen over de wijze van bloedafname. Afspraken daarvoor kunnen ook via de vaste telefoon worden gemaakt.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt klaagt over de wijze waarop hij zich bij de zorgaanbieder dient aan te melden voor een bloedafname. Hij kan niet met een vaste telefoon een afspraak maken. De zorgaanbieder heeft aangevoerd dat de commissie niet bevoegd is om over de klacht te oordelen aangezien deze niet ziet op de […]

Lees verder

Andere instantie is niet beter in staat om het geschil te behandelen

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder beschikt niet over een klachtencommissie, waardoor de klachten zijn behandeld door een klachtenfunctionaris. Van deze functionaris heeft de cliënt niet vernomen of zijn klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Nu de cliënt zijn klacht bij de commissie aanhangig heeft gemaakt, komt de zorgaanbieder met het standpunt dat een […]

Lees verder

Verweerster handelde niet als kandidaat-notaris maar als juridisch adviseur, commissie is onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de kwaliteit van dienstverlening door de verweerster en de berekeningen betreffende de erfbelasting. De verweerster vindt dat partijen een verschil van mening hebben over een deel van de door haar uitgevoerde werkzaamheden. De commissie is bevoegd om te oordelen in geschillen over (kandidaat-)notarissen. De commissie heeft […]

Lees verder

Er is geen sprake van verkoop op afstand, omdat het aanbod in de showroom is gedaan. Dat aanvaarding per e-mail plaatsvond maakt dat niet anders.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 13 juli 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verbonden om 60 m2 althans 120 tegels [merknaam] 60Plus 50x100x4 cm [merknaam](hierna: tegels) aan de consument te leveren en bezorgen tegen het daarvoor door de consument betaalde totaalbedrag […]

Lees verder
1 2 3 15