Bevoegdheid

Vereniging van Eigenaren in dit geval te beschouwen als een bundeling van belangen van consumenten. Commissie Bevoegd

Onderwerp van het geschil De bevoegdheid van de commissie in verband met de vraag of klager als consument is aan te merken. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het komt in watersportland veel voor dat een zeiljacht eigendom is van meer dan één natuurlijk persoon. Dit vanwege […]

Lees verder

Consument heeft bewust afstand gedaan van BOVAG garantie

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de gevolgen van een tussen partijen gesloten overeenkomst d.d. 16 december 2016. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto van het merk Fiat type 500 Lounge voor een koopprijs van € 7450,–. De klacht betreft een defecte versnellingsbak en een defecte stoel. […]

Lees verder

Overeenkomst gesloten met buitenlandse verhuurder. In dat geval zijn de BOVAG verhuurvoorwaarden niet van toepassing

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de uitvoering van een tussen partijen op 15 maart 2012 gesloten huurovereenkomst van een auto voor een huurprijs van € 61,74. De huurovereenkomst is op 26 augustus 2012 uitgevoerd. De consument heeft op 28 augustus 2012 de klacht bij de ondernemer ingediend. Standpunt van de consument Het standpunt […]

Lees verder

De enkele omstandigheid dat voor de wegenbelasting van de grijs kentekenregeling gebruik wordt gemaakt wil niet altijd zeggen dat er sprake is van ondernemingsgebruik

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 1 april 2015 tussen partijen totstand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte [merknaam] [naam van het type] tegen de daarvoor te betalen prijs van € 55.950,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks voormelde datum. Standpunt […]

Lees verder

Consument heeft ook BOVAG garantie bij mondelinge overeenkomst, nu er niet schriftelijk is afgezien van garantie

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 september 2016 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, een Alfa Romeo Alfa GT, datum eerste toelating 19 november 2004, kilometerstand 110562, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € […]

Lees verder

Algemene voorwaarden zijn van toepassing, maar tussen partijen is niet overeengekomen dat het kantoor een geschil aan de commissie kan voorleggen.

Plaats van arbitrage Als plaats van arbitrage is Den Haag vastgesteld. Behandeling van het geschil Op 17 maart 2017 heeft te Den Haag een mondelinge behandeling ten overstaan van de arbiters plaatsgevonden, bijgestaan door [naam secretaris]  fungerend als plaatsvervangend secretaris. Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen om ter zitting te verschijnen. Partijen hebben ter zitting […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd te oordelen over uitspraak klachtencommissie zorgaanbieder

In het geschil tussen Cliënt en Stichting Schakelring, gevestigd te Waalwijk (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Lees verder

Commissie is niet bevoegd uitspraak te doen over de in rekening gebrachte kosten, omdat een inhoudelijke grondslag ontbreekt

In het geschil tussen Klaagster en Stichting Vitalis Zorg Groep, gevestigd te Eindhoven(verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 11 januari […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd, omdat er geen zorgovereenkomst is tussen klager en zorgaanbieder

In het geschil tussen Klager en Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Op 11 januari 2017 heeft te Den Haag de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Partijen zijn niet voor […]

Lees verder