Kosten

Vordering consument niet weersproken door ondernemer, klacht gegrond

Waar gaat de uitspraak over? In verband met het coronavirus kon de consument gedurende een bepaalde periode geen gebruik maken van zijn sportschoolabonnement. De ondernemer heeft in die periode een formulier toegestuurd waarin staat dat de consument de contributie voor die periode terugkrijgt aan het einde van zijn abonnement. De consument heeft het abonnement beëindigd, […]

Lees verder

Ondernemer dient rekening te corrigeren

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een op 1 maart 2022 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van elektriciteit tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs. De consument is van mening dat de saldering van de door de ondernemer geleverde elektriciteit en […]

Lees verder

Ondernemer terecht schadekosten aan consument doorberekent

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een private leaseovereenkomst tussen consument en ondernemer. Bij het inleveren van de auto aan het eind van de overeenkomst werd er schade geconstateerd ter waarde van € 771,80. Consument geeft aan dat de schade minimaal is en niet in rekening gebracht moet worden. Ondernemer heeft […]

Lees verder

Geen garantie door verkeerd gebruik camper

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een camper van de ondernemer. Tijdens een vakantie in Frankrijk heeft de motor het begeven. In Nederland is de motor gerepareerd op kosten van de consument. Nadat de consument bij een volgende reis weer problemen ervoer, is gebleken dat een kapotte sensor de oorzaak is geweest. De […]

Lees verder

Beroep op verstrijken garantietermijn onredelijk

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil gaat over de hoge kosten voor het repareren van een luchtverwarmingsketel. Er was een storing aan de ketel van de consument. Voor de reparatie is een bedrag van € 2.195,27 gefactureerd door de ondernemer. Consument is het niet eens met de hoge kosten. De ketel is drie jaar […]

Lees verder

Ondernemer mocht op basis van de overeenkomst prijs voor kinderopvang wijzigen

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de prijswijziging die de ondernemer heeft doorgevoerd. De consument voert onder meer aan dat er geen wijzigingsbeding in de overeenkomst is opgenomen. De ondernemer voert aan dat de prijswijziging is goedgekeurd door de oudercommissie, vanwege inflatie. Ook schrijft de ondernemer dat prijswijzigingen voorbehouden zijn. De commissie […]

Lees verder

Ondernemer onderbouwt kosten onvoldoende

Waar gaat de uitspraak over? De consument volgde een deeltijdopleiding Fysiotherapie bij de ondernemer. De consument heeft de opleiding tussentijds beëindigd, waarna hij een factuur van de ondernemer ontving. De consument is van mening dat er onterecht annuleringskosten worden gerekend. Het was aan de ondernemer om desgevraagd te onderbouwen waarom hij meent recht te hebben […]

Lees verder

De door consument gehuurde fiets werd gestolen

Waar gaat de uitspraak over? De consument huurde een fiets van de ondernemer. De fiets is na de huurperiode gestolen. De ondernemer heeft de consument een boete opgelegd; de consument verlangt terugbetaling daarvan. De commissie geeft aan dat een beslissing van de commissie door de opstelling van de ondernemer overbodig is geworden. Echter, omdat de […]

Lees verder