(on)deugdelijke levering / uitvoering

  • Home >>
  • (on)deugdelijke levering / uitvoering

Ondeugdelijke levering: Ondernemer is lange tijd niet bereikbaar. Consument heeft terecht de werkzaamheden door een derde laten uitvoeren.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in maart 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.028,57. De werkzaamheden zijn gedeeltelijk uitgevoerd in juli 2008.   De consument heeft een bedrag van […]

Lees verder

Consument heeft terecht 3e ingeschakeld om herstel te verrichten

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 maart 2000 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het opknappen van de slaapkamerverdieping, demontage van de linnenkast, het inbouwen van schakelaars tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 5.500,–.   De consument heeft een bedrag […]

Lees verder

Aannemer blijft integraal aansprakelijk voor een correcte nakoming van wat is afgesproken, ook als werkzaamheden door onderaannemer zijn uitgevoerd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot:   Het renoveren van de badkamer; diverse installatiewerkzaamheden; het leveren en leggen van laminaat; tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 28.869,-. De overeenkomst is […]

Lees verder