Schade materieel

Geconstateerd gebrek aan TomTom ligt in risicosfeer consument

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de (non-)conformiteit van een TomTom en de gevolgen daarvan. De consument heeft bij de ondernemer een TomTom gekocht. De TomTom werkte niet en heeft nooit goed gewerkt. Het apparaat is vijf keer retour geweest naar de ondernemer, maar zonder goed resultaat. Volgens de verkoper kon het apparaat […]

Lees verder

Reparatiewerkzaamheden gebrekkig uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft reparatiewerkzaamheden in het huis van de consument uitgevoerd. De consument had schade als gevolg van een lekkage van de buren. Er is onder andere een luchtpijp naar zolder gemaakt. Deze is volgens de consument verkeerd gemaakt en functioneert niet goed. Drie jaar later heeft de consument een […]

Lees verder

De klachten over de kwaliteit van de zorg zijn door de interne klachtencommissie van de zorgaanbieder gegrond verklaard en de zorgaanbieder heeft deze ook erkend. De zorgaanbieder moet een deel van de geclaimde kosten mantelzorg en reiskosten vergoeden.

In het geschil tussen   [Klaagster], nabestaande van [cliënt], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam], en Woonzorggroep Samen, gevestigd te Schagen, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is […]

Lees verder

Vermissing sieraad. Diefstal door een medewerker van de zorgaanbieder is niet aannemelijk geworden. Ook geen andere grond aanwezig voor aansprakelijkheid van de zorgaanbieder

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats] namens [cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Laurens, gevestigd te Rotterdam, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie […]

Lees verder

De zorgaanbieder is niet verplicht om zorgkosten te vergoeden die samenhangen met buiten de indicatiestelling geleverde zorg

In het geschil tussen de heer [naam], wonende te [woonplaats] (verder te noemen: klager), namens mevrouw [naam cliënte], wonende te Amsterdam (verder te noemen: cliënte) en Thuiszorg Pantein B.V., gevestigd te Uden (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, […]

Lees verder

Door de zorgaanbieder is gebrekkig gecommuniceerd dat de verhuiskosten pas per 1 januari 2018 zouden worden vergoed. De zorgaanbieder moet daarom de kosten van de eerdere verhuizing vergoeden tot een bedrag van € 980,–

In het geschil tussen [Cliënt], nabestaande van wijlen [naam vader], wonende te [plaats], en Stichting Amsta, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 6 april […]

Lees verder