2022

Uit de overeenkomst blijkt duidelijk een einddatum, beroep op algemene voorwaarden faalt

Waar gaat de uitspraak over? De consument en zijn partner hebben een fitnessabonnement met personal trainer-check voor één maand afgesloten bij de ondernemer. Dit abonnement blijkt volgens de consument echter niet te bestaan. Ook klaagt de consument over de wijze van klachtafhandeling van de ondernemer. De consument verlangt daarom restitutie van het abonnementsgeld vanaf 9 […]

Lees verder

Waarschuwingsbrief omtrent grensoverschrijdend gedrag moet uit dossier verwijderd worden

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt woont op een beschermd wonen locatie van de zorgaanbieder. Cliënt is op die locatie in een worsteling met een andere bewoner terechtgekomen. Hierop is de cliënt mondeling en schriftelijk gewaarschuwd dat soortgelijk grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot opzegging van de behandelingsovereenkomst. De cliënt vindt deze waarschuwingsbrief onterecht, omdat hij […]

Lees verder

Lekkages en tochtproblemen het gevolg van de door ondernemer uitgevoerde werkzaamheden?

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een dakkapel bij de consument. De consument stelt dat na het plaatsen van de dakkapel lekkages en tochtproblemen zijn ontstaan. Er zijn meerdere reparaties uitgevoerd door […]

Lees verder

Ondanks onjuiste diagnose volgens klaagster, klacht ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? Dochter van klaagster heeft zich in maart 2019 met verwijzing van huisarts, waarin stond dat gedacht werd aan alopecia androgenetica, tot de zorgaanbieder gewend met haarverlies. Zorgaanbieder heeft deze diagnose niet gesteld. Dochter stelt ruim een jaar aan kostbare tijd te hebben verloren waarin zij het haarverlies had kunnen beperken. […]

Lees verder

Zorgaanbieder kan bij declaratie niet om het DBC-systeem heen

Waar gaat de uitspraak over? Dochter van klaagster heeft de zorgaanbieder bezocht voor knieklachten. De intake was kort en verliep warrig en onduidelijk. Bij de intake zijn foto’s gemaakt van de knie. Na 10 minuten heeft dochter de kliniek verlaten. Klaagster ontving een factuur van € 364,35,-, gedeclareerd conform de DBC-systematiek. Klaagster wil enkel € […]

Lees verder