2022

Tekortschieten zorgplicht door niet volgen meldcode en nalaten juist informeren ouders over voorval dochter

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer juist gehandeld heeft ten aanzien van het volgen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, het bijhouden van het kinddossier en het ondernemen van actie na een val van de dochter van consumenten. De commissie oordeelt dat voordat een melding mag worden […]

Lees verder

Advisering of bevraging door (een lid van) de oudercommissie in zijn algemeenheid is geen zwaarwegende reden voor de opzegging van een opvangovereenkomst van kinderen van lid oudercommissie. Onzorgvuldig handelen door aannames ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer zorgvuldig heeft gehandeld bij het opzeggen van de opvangovereenkomst van de kinderen van de consument. De ondernemer heeft, voor de consument zeer onverwachts, de contracten van de kinderen van de consument ontbonden. De consument is lid van de oudercommissie en de ondernemer […]

Lees verder

Taxikosten naar aanleiding van uitval treinen worden niet vergoed

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over het niet rijden van treinen, waardoor zij een taxi heeft genomen naar haar bestemming. De ondernemer heeft een gering bedrag al gecompenseerd. De consument heeft een abonnement voor de vervoersdienst. De ondernemer voert aan dat hij niet aansprakelijk is voor de schade. De commissie oordeelt dat […]

Lees verder

Verlangde accessoires ontbreken in leaseauto

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een auto geleased en met de ondernemer besproken welke kernmerken hij daarbij belangrijk vond. Na de levering van de auto bleek dat die specifieke kenmerken aan de auto ontbraken. De consument verlangt levering van de bestelde auto of schadevergoeding. Partijen zijn na het indienen van de klacht […]

Lees verder

Geen grond voor terugbetaling

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat hij meer heeft betaald, dan dat was afgesproken. Hij wenst het te veel betaalde bedrag terug. De ondernemer is van mening dat zij zorgvuldig en correct heeft gehandeld. De commissie oordeelt dat de ondernemer in de omstandigheden van het geval aan zijn verplichtingen heeft […]

Lees verder

Gebrekkig remsysteem niet vastgesteld

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over een probleem aan het voertuig dat kort na de levering is geconstateerd. De auto heeft zonder aanleiding een noodstop gemaakt op een snelweg en dit heeft tot een gevaarlijke situatie geleid. Het probleem bleef zich voordoen. Op enig moment heeft de consument de leaseovereenkomst ontbonden. De […]

Lees verder

Zorgaanbieder beschikte over beperkte gegevens. Gezien de uiterlijke verschijningsvorm van de bolvormige afwijking in het hoofd heeft zorgaanbieder niet tot andere diagnose kunnen komen.

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënte is een bolvormige afwijking in haar hoofd ten onrechte aangemerkt als een cyste in plaats van een tumor. De neuroloog is bovendien betrokken geweest bij de klachtenprocedure van de zorgaanbieder en hij is lid van het tuchtcollege. Volgens de zorgaanbieder is de diagnose in 2019 achteraf bezien niet […]

Lees verder

Zorgaanbieder is ver meegegaan in inwilligen van allerlei (onderzoeks)eisen terwijl daarvoor geen aanleiding was. Cliënt had zijn stellingen moeten onderbouwen.

Waar gaat de uitspraak over? Volgens cliënt is er een onjuiste diagnose gesteld waardoor niet de juiste of geen medicatie is ontvangen voor hersenklachten. Volgens de zorgaanbieder zijn de klachten hoofdzakelijk psychiatrisch. De Commissie oordeelt dat de cliënt zijn stellingen niet heeft bewezen. Geen schadevergoeding. De uitspraak in het geschil tussen [naam], wonende te [woonplaats] […]

Lees verder