2022

Geconstateerd gebrek rechtvaardigt ongedaanmaking koopovereenkomst niet, maar de ondernemer moet wél compenseren

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de geleverde auto niet voldoet aan de overeenkomst. De ondernemer heeft een auto aangeboden in een bepaalde uitvoering. De auto die is afgeleverd mist echter een aantal accessoires die deze uitvoering wel zou moeten hebben. De consument doet een beroep op dwaling en wil […]

Lees verder

Interpretatie en toepassing van de salderingsregeling in een dynamisch energiecontract

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak behandelt een geschil tussen een consument en een energieonderneming met betrekking tot de salderingsregeling. De consument klaagt dat de ondernemer per kwartaal heeft gesaldeerd in plaats van jaarlijks, wat volgens de ACM-richtlijnen verplicht is. De ondernemer verweert zich door te verwijzen naar e-mails van ACM en een politieke […]

Lees verder

Geleverde kleur auto verschilt van bestelde kleur

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt erover dat de geleverde auto niet ge juiste kleur heeft en daardoor niet aan de overeenkomst voldoet. De consument verlangt dat de juiste auto alsnog wordt geleverd, er een korting wordt toegepast of het aantal jaarlijks te rijden kilometers wordt verhoogd. Volgens de ondernemer is levering van […]

Lees verder

Kosten reparatie en vervangende auto na autopech in buitenland

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft in Frankrijk last gehad van autopech. De leaseauto is in Nederland gerepareerd door de ondernemer en brengt de kosten bij de consument in rekening. De consument wil deze kosten niet betalen, omdat de ondernemer in een eerdere e-mail heeft toegezegd dat de reparatiekosten niet voor rekening van […]

Lees verder

Toepassing salderingsregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over de toepassing van de salderingsregeling. De ondernemer saldeert per kwartaal en de consument betoogt dat dit niet mag. De saldering zou per jaar moeten gaan. Volgens de ondernemer schrijft de wettelijke regeling voor dat bij een variabel kwartaal contract, de prijs ook per kwartaal is. In […]

Lees verder

Commissie toetst afwijken van advies oudercommissie door ondernemer slechts marginaal

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer de oudercommissie (OC) voldoende informatie heeft verschaft en heeft mogen afwijken van het advies van de OC met betrekking tot de tariefverhoging. De OC verlangt dat de procentuele prijsstijging met financiële gegevens wordt onderbouwd dan wel dat die prijsstijging (deels) wordt teruggedraaid […]

Lees verder

Niet vast te stellen of letsel gevolg is van onjuist of nalatig handelen ondernemer. Opzegtermijn van één maand in acht nemen, geen uitzondering.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op de vraag of de consument, die de plaatsingsovereenkomst heeft opgezegd, de opvangvergoeding aan de ondernemer verschuldigd is over de opzegtermijn van een maand. De consument heeft de overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd, omdat zij het vermoeden had dat er sprake was van mishandeling van de […]

Lees verder

Geen nalatig handelen en/of van onvoldoende toezicht door ondernemer vast kunnen stellen. Consument terecht aan opzegtermijn gehouden.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil heeft betrekking op het handelen van de ondernemer rondom een valincident van de dochter van consument met een ergonomische leidsterstoel, waarbij de dochter letsel heeft opgelopen en het bij opzeggen van de overeenkomst houden van consument aan de opzegtermijn van één maand. De ondernemer geeft aan dat juist […]

Lees verder

Geen extra kosten voor werkzaamheden op basis van toevoeging

Waar gaat de uitspraak over? De eiser heeft een zaak voor verweerster behandeld op basis van een toevoeging. De eigen bijdrage is echter niet betaald. De verweerster geeft aan dat zij geen afspraken hebben gemaakt over een extra vergoeding. Omdat de zaak op basis van toevoeging werd behandeld, ging de verweerster ervan uit dat zij […]

Lees verder