2022

Niet meer informatie gedeeld met klachtenfunctionaris dan noodzakelijk

Waar gaat de uitspraak over De cliënt was onder behandeling bij de zorgaanbieder en heeft meerdere klachten. Zo is hij tijdens het behandeltraject niet goed behandeld, werd niet gereageerd op zijn vragen en is de behandeling plotseling gestopt. Ook hebben twee behandelaren hun beroepsgeheim geschonden door zonder toestemming van de cliënt zijn medische gegevens te […]

Lees verder

Psycholoog had niet zonder toestemming van cliënt in oud dossier mogen kijken

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is door twee auto-ongelukken, voor specialistische zorg bij de zorgaanbieder terecht gekomen. Na zijn intake is de cliënt erachter gekomen dat medewerkers van de zorgaanbieder zonder toestemming in zijn oude dossier hebben gekeken. Daarnaast heeft het erg lang geduurd voor de cliënt inzage kreeg in zijn dossier en […]

Lees verder

Gebrek aan digitale vaardigheden is geen reden om 12-maanden termijn te overschrijden

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft een klacht ingediend over hoe de zorgaanbieder haar verhuizing heeft uitgevoerd en eist een schadevergoeding. De zorgaanbieder stelt dat de klaagster niet-ontvankelijk is in haar klacht omdat zij de klacht niet binnen 12 maanden, na het indienen bij de zorgaanbieder, aan de commissie heeft voorgelegd. Volgens de […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft juiste DBC-code gedeclareerd

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder heeft de cliënte een factuur gestuurd met een verkeerde DBC-code: zij heeft één consult bij een plastisch chirurg en één echografie gehad bij een ergotherapeut, maar op de factuur lijkt het om twee of drie consulten van een plastisch chirurg te gaan. Ook declareert de zorgaanbieder belkosten, wat […]

Lees verder

Jeugdverpleegkundige handelt zorgvuldig, geen schending van geheimhoudingsplicht

Waar gaat de uitspraak over De cliënte dient een klacht in tegen de zorgaanbieder vanwege het handelen van de jeugdverpleegkundige in de situatie rondom de peuterspeelzalen van haar zoon. De jeugdverpleegkundige zou onprofessioneel hebben gehandeld en onder andere foute informatie hebben gegeven aan de peuterspeelzalen en in het dossier vermeld. Ook kwam ze onaangekondigd naar […]

Lees verder

Blijvend gehoorverlies is gevolg aandoening, niet van de ingreep

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is twee keer geopereerd in het ziekenhuis van de zorgaanbieder, maar de operaties hebben niet het gewenste effect gehad. Hierdoor is de cliënte nu levenslang afhankelijk van een gehoorapparaat. Tijdens het behandeltraject voelde de cliënte zich niet serieus genomen door de zorgaanbieder, zo moest de cliënte lang wachten […]

Lees verder