2022

Klager was overtuigd van herstel, maar cliënte overleed langzaam aan complicaties dementie

Waar gaat de uitspraak over De moeder van de klager, de cliënte, woonde in het verzorgingstehuis van de zorgaanbieder, maar is daar niet goed verzorgd. Volgens de klager waren de medewerkers naar en intimiderend tegen hem, zijn de wonden en blaasontsteking van de cliënte niet goed behandeld en waren er agressieve medebewoners waar de zorgaanbieder […]

Lees verder

Werk werd zorgaanbieder bijna onmogelijk gemaakt: vermindering zorgmomenten terecht

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is met de zorgaanbieder een zorgovereenkomst aangegaan voor vijf zorgmomenten per dag. De zorgaanbieder heeft dit eenzijdig teruggebracht naar minder en stuurde regelmatig personeel dat niet in staat was om de cliënte op een verantwoorde manier uit bed te tillen, daarom heeft de cliënte een paar keer personeel […]

Lees verder

Geen aangetoond verband zorgverlening en overlijden, maar zorgaanbieder schoot wel tekort

Waar gaat de uitspraak over De oma van de klaagster, de cliënte, is overleden in het verzorgingstehuis van de zorgaanbieder. De cliënte had suikerziekte en is overleden aan een hypo, nadat haar suikerwaarden 10 dagen niet gecontroleerd waren. Toen de klaagster op bezoek kwam, had de cliënte de hele dag niets te eten gekregen en […]

Lees verder

Vergoeding indirecte schade contractueel uitgesloten

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over een storing die heeft plaatsgevonden, waardoor hij geen gebruik heeft kunnen maken van internet. De consument verlangt vergoeding van het abonnementsgeld en extra gratis internet. De ondernemer heeft bij wijze van compensatie één maand aan abonnementsgeld vergoed aan de consument. De commissie oordeelt dat de reeds […]

Lees verder

Passeren akten niet online wegens corona gerelateerde klachten

Waar gaat de uitspraak over? De client klaagt over de handelswijze van de notaris. Door de omstandigheden omtrent Covid-19 wilde de client de benodigde akten online passeren. Hiermee is de notaris niet akkoord gegaan. Volgens de client is de akte daardoor begin 2021 gepasseerd, in plaats van in 2020, waardoor de overdrachtsbelasting 2% hoger is […]

Lees verder

Niet meer informatie gedeeld met klachtenfunctionaris dan noodzakelijk

Waar gaat de uitspraak over De cliënt was onder behandeling bij de zorgaanbieder en heeft meerdere klachten. Zo is hij tijdens het behandeltraject niet goed behandeld, werd niet gereageerd op zijn vragen en is de behandeling plotseling gestopt. Ook hebben twee behandelaren hun beroepsgeheim geschonden door zonder toestemming van de cliënt zijn medische gegevens te […]

Lees verder