ontvankelijkverklaring

Klaagster is als derde contactpersoon toch belanghebbende van cliënte

Waar gaat de uitspraak over De klaagster stelt dat de zorgaanbieder de cliënte niet voldoende passende zorg heeft geleverd en dat er te veel insuline is toegediend. Volgens de zorgaanbieder heeft de klaagster de klachten niet binnen de 12-maanden termijn bij de commissie ingediend en is zij daarom niet-ontvankelijk in haar klacht. De klaagster stelt […]

Lees verder

Nabestaande cliënt mag een klacht indienen

Waar gaat de uitspraak over De klaagster wil inzage in het medisch dossier van haar man, maar de zorgaanbieder weigert dit. De zorgaanbieder vindt het volmacht van de echtgenoot van de klaagster niet rechtsgeldig. De klaagster is het hier niet mee eens en heeft het geschil aan de commissie voorgelegd. De commissie oordeelt dat er […]

Lees verder

Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor een mogelijkheid om klachten in te dienen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft meerdere malen, via e-mail en telefoon, geprobeerd haar klachten over de behandeling van de zorgaanbieder kenbaar te maken. Omdat de klachtenfunctionaris niet meer werkzaam was, hebben twee medewerkers van de zorgaanbieder die taak overgenomen. De cliënte heeft er geen vertrouwen in dat haar klachten formeel en onafhankelijk […]

Lees verder

Nieuwe vragen over werkwijze commissie verandert onderwerp klacht niet, dus geen nieuwe klacht

Waar gaat de uitspraak over De klager vertegenwoordigt zijn zus, de cliënte, die na een darmoperatie, door artsen van de zorgaanbieder, ernstige klachten heeft. Hij heeft de interne klachtenprocedure van de zorgaanbieder doorlopen, maar is het niet eens met de uitspraak van klachtencommissie en de Raad van Bestuur. Daarnaast stelt de klager dat de klachtencommissie […]

Lees verder

Cliënt heeft klacht per mail ingediend bij zorgaanbieder, dit is een officiële klacht

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is niet tevreden met het resultaat van zijn ooglidcorrectie. Hij heeft de zorgaanbieder dit meerdere keren laten weten, maar geen reactie gekregen. De zorgaanbieder stelt dat de klacht niet ontvankelijk is, omdat de cliënt geen officiële klacht heeft ingediend bij de zorgaanbieder en de zorgaanbieder de kans heeft […]

Lees verder

Klacht ziet op behandeling en behandelrelatie met zorgaanbieder, klacht ontvankelijk

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over de manier waarop de zorgaanbieder zich heeft gedragen. De cliënt voelt zich niet gehoord. Waardoor zijn psychische problematiek toeneemt. De zorgaanbieder heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard, omdat de cliënt niet meer onder behandeling is. Hij is namelijk al een jaar uitgeschreven. De cliënt is het er […]

Lees verder

Zorgaanbieder is wel betrokken bij project en dus verantwoordelijk voor medewerker

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over de gedragingen van een ervaringsdeskundige medewerker die verbonden is aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder geeft aan dat de cliënt niet-ontvankelijk is in haar klacht, omdat dat de ervaringsdeskundige niet meer werkzaam was bij de zorgaanbieder. De ervaringsdeskundige heeft contact onderhouden met de cliënt in de periode […]

Lees verder

Verweerder als hoofdaannemer kan in klacht betrokken worden, dus cliënt ontvankelijk in klacht

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over het handelen van de verpleegkundige. De verweerder heeft een beroep op niet-ontvankelijkheid gedaan. Hij stelt dat hij niet de adressant is van deze klacht. De klacht gaat over de handelingen die zijn verricht door medewerkers van de onderaannemer van de verweerder. De onderaannemer is een zelfstandige […]

Lees verder