Ongegrond

Consument slaagt er niet in te bewijzen dat producten zijn geretourneerd

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht via de webshop van de ondernemer een pakket met goederen. Vervolgens heeft de consument de gehele bestelling geannuleerd. Nadat terugbetaling uitbleef heeft de consument contact gezocht met de ondernemer. Na meerdere malen contact te hebben gehad heeft de ondernemer aangegeven niet tot terugbetaling over te gaan, omdat […]

Lees verder

Vervangen vloer is van dezelfde kwaliteit als originele

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een (tegel)vloer (keramisch parket) met plinten, welke door de ondernemer gelegd zou worden. Er is eerder een procedure gevoerd omtrent de vloer. Die procedure heeft ertoe geleid dat de vloer is vervangen. De kwaliteit van de vervangen vloer is volgens de consument echter van mindere kwaliteit dan […]

Lees verder
  • 15 december 2022
  • Wonen

Bank voldoet aan hetgeen consument redelijkerwijs mocht verwachten

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een bank aangeschaft bij de ondernemer. Het binnenwerk van de leuning van de bank is gebroken. De consument verlangt kosteloos herstel van de bank. De ondernemer heeft de klacht van de consument afgewezen, omdat er te veel druk op de leuning van de bank zou zijn uitgeoefend. […]

Lees verder
  • 15 december 2022
  • Wonen

Scheur in aanrechtblad ontstaan door overbelasting

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een keuken bij de ondernemer. De keuken zou door de ondernemer geïnstalleerd worden. Er is een scheur ontstaan op het aanrechtblad. Volgens de consument zat de scheur wellicht al vanaf het begin in het blad. In ieder geval mag het blad niet na drie jaar aan vervanging […]

Lees verder
  • 15 december 2022
  • Wonen

Schade niet aannemelijk geworden, omdat consument zelf herstel heeft verricht

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt ter zake van een tussentijds beëindigde overeenkomst van aanneming van werk, dat de ondernemer de gemaakte afspraken niet voortvarend genoeg en niet goed is nagekomen. Bovendien is naar zeggen van de consument (corrosie)schade ontstaan in de gangboorden doordat het schip buiten is gestald. De ondernemer betwist de […]

Lees verder

Herstelwerkzaamheden aan zeilschip zijn deugdelijk uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft een reparatie aan het zeilschip van consument uitgevoerd. Volgens de consument is het polyesterwerk slordig uitgevoerd en het rubber profiel niet recht en symmetrisch teruggeplaatst. De ondernemer legt uit welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en stelt dat de schade is gerepareerd naar oorspronkelijke staat. De deskundige die is […]

Lees verder

Door consument is onvoldoende weerlegd dat er niet correct is gesaldeerd

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft geklaagd over de salderingsregeling. De consument wil dat de ondernemer over het gehele jaar saldeert. Volgens de ondernemer gebeurt dit ook en wordt er gesaldeerd aan de hand van het tarief uit zijn contract. De ondernemer heeft onderbouwd wat de consument in welke periode aan energie heeft […]

Lees verder

Klacht over gebrekkige accu onvoldoende geobjectiveerd

Waar gaat de uitspraak over? In het onderhavige geschil klaagt de consument over de (laad-) capaciteit en het verbruik van zijn hybride auto. Het in de verkoopbrochure vermelde verbruik wordt in de praktijk bij lange na niet gehaald en de actieradius en capaciteit zijn in de praktijk lager dan de normen die het merk hanteert. […]

Lees verder