Communicatie

Tekortschieten in communicatie leidt tot schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? Per e-mail is de consument geïnformeerd door de ondernemer dat de terugvlucht is gewijzigd en naar een andere bestemming zal gaan (Hamburg i.p.v. Keulen). Uit nood heeft consument zelf een terugvlucht geboekt naar een andere bestemming. De ondernemer voert aan dat de commissie niet bevoegd is om van het geschil […]

Lees verder
  • 9 november 2022
  • Reizen

Advisering of bevraging door (een lid van) de oudercommissie in zijn algemeenheid is geen zwaarwegende reden voor de opzegging van een opvangovereenkomst van kinderen van lid oudercommissie. Onzorgvuldig handelen door aannames ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de vraag of de ondernemer zorgvuldig heeft gehandeld bij het opzeggen van de opvangovereenkomst van de kinderen van de consument. De ondernemer heeft, voor de consument zeer onverwachts, de contracten van de kinderen van de consument ontbonden. De consument is lid van de oudercommissie en de ondernemer […]

Lees verder

Onjuiste communicatie leidt tot schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft problemen ervaren bij het omzetten van zijn abonnement. Daarvoor verlangt hij schadevergoeding. De ondernemer is van mening dat er geen fout is gemaakt of verkeerde informatie is verstrekt. De consument heeft het verhaal zoals het is geschetst door de ondernemer niet betwist. Er is niet komen vast […]

Lees verder

Opzegging overeenkomst in gegeven omstandigheden niet rechtsgeldig en gebrek aan goede communicatie

Waar gaat de uitspraak over? In dit geschil heeft de ondernemer de plaatsingsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd. Het geschil betreft de handelwijze van de ondernemer ten aanzien van incidenten op de BSO waarbij de zoon van consument was betrokken, de onmiddellijke beëindiging van de plaatsingsovereenkomst en de communicatie met de consument door (verschillende medewerkers van) […]

Lees verder

Wijze van verslaglegging medisch dossier cliënt, planning en communicatie zorgaanbieder niet op orde

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over een nota voor een consult die volgens hem veel te hoog is en over de manier van planning, verslaglegging en communicatie door de zorgaanbieder. Het patiëntendossier was niet op orde en er ontbraken gegevens uit verschillende jaren. Daarnaast kan de cliënt geen jaarlijkse afspraak krijgen terwijl […]

Lees verder

Ondernemer moest consument direct informeren bij incident opvang, overige klachten informatieverstrekking ouder ongegrond

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de weigering van de ondernemer tot het verstrekken van informatie over zijn dochter, die gebruik maakte van opvang bij de ondernemer. De klacht van de consument heeft 20 klachtonderdelen en gaan over de onjuiste handelingen en nalatigheden door de ondernemer. Daarnaast heeft er zich een incident […]

Lees verder

Verergering oorklachten klaagster na gehooronderzoek is onwaarschijnlijk

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over het ontstaan van nieuwe heftige oorklachten en het verergeren van bestaande oorklachten na een gehooronderzoek (stapediusreflexmeting) in opdracht van de KNO-arts van de zorgaanbieder en over het gebrek aan aandacht en begrip van de KNO-arts in de benadering van de klaagster. De zorgaanbieder stelt dat het […]

Lees verder

Ondernemer mag voorwaarde hanteren dat ouders bij aanvragen gebruik maken van het ouderportaal of de opvangapp

Waar gaat de uitspraak over Consument klaagt erover dat op een bepaalde dag er geen opvang werd aangeboden en over de door de ondernemer gehanteerde wijze van communiceren. De ondernemer geeft in het standpunt aan dat de consument heeft bevestigd gebruik te maken van de internetsite van het ouderportaal. Voor de ondernemer was daarmee de kwestie […]

Lees verder

Beoordeling examen. De ondernemer is bij de behandeling van de klacht onvoldoende consistent in de beslissingen geweest en heeft de consument niet, dan wel onvoldoende duidelijk voorgelicht over zijn rechten.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 november 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van de opleiding [naam opleiding] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 490,–. De opleiding vond plaats op of omstreeks de periode […]

Lees verder