Garantie

Uitleg artikel 8 BOVAG garantiebepalingen. Accessoires die door de fabriek zijn gemonteerd in of aan het voertuig vallen onder de BOVAG garantie vallen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 9 april 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merk en type] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 35.950,–. De levering vond plaats op of omstreeks 11 mei 2010.   De consument heeft […]

Lees verder

Artikel 13 lid 1 VLOK uitvoeringsvoorwaarden. Ondernemer toont niet aan dat scheurvorming geen gevolg is van het werk.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 17 december 2006 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform [offerte nummer] van 17 december 2006 (aanpassen van een keuken en uitbreiden van de bijkeuken) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 18.400,– […]

Lees verder

Oorzaak van disfunctioneren camera is ontstaan tijdens bezit van consument. Dit valt niet onder de garantie.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 april 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van fototoestel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 710,10 alsmede € 5,95 verzendkosten. De levering vond plaats op 3 mei 2010.   De consument heeft op 9 juli 2010 de klacht […]

Lees verder

Ondernemer mag zich niet op overschrijden garantietermijn beroepen nu regeleenheid veel te snel en zonder reden kapot is gegaan.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in november 2009 mondeling tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot de vernieuwing van de elektronische regeleenheid van de zonneboilerinstallatie. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 6 november 2009. De consument is daarvoor in rekening gebracht € 267,75 inclusief BTW, […]

Lees verder

Niet in behandeling nemen subsidieanvraag valt ondernemer niet te verwijten; valt niet onder garantie.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst die tussen partijen tot stand is gekomen op grond van een door de ondernemer uitgebrachte en door de consument aanvaarde offerte van 26 juli 2010, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een zonthermische warmwatervoorziening, hierna te noemen: een zonneboiler. De zonneboiler is […]

Lees verder

Consument behoeft factuur reparatie niet te betalen, valt onder garantie.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in 2007 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [CV-ketel] zulks in het kader van een koop/aannemingsovereenkomst voor [een appartement]. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 2007.   De consument heeft een bedrag van € 126,14 niet […]

Lees verder

Nieuwe installateur kan garantie geven op door hem geleverde werk. Onder die omstandigheden niet redelijk van de ondernemer te verlangen de oorspronkelijke garantie te handhaven.

Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt de begroting van de herstelkosten door de deskundige, zoals neergelegd in zijn aanvullend deskundigenrapport van 31 augustus 2011 over. De commissie komt deze begroting vaktechnisch noch feitelijk onjuist voor. De commissie heeft bovendien vastgesteld dat de deskundige de herstelkosten heeft begroot overeenkomstig hetgeen […]

Lees verder

Aanspraak op garantie gerechtvaardigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in februari 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een warmtepompinstallatie met warmwaterbron tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 23.800,–. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats in de loop van […]

Lees verder

Na afloop van de garantietermijn ligt de bewijslast voor de vaststelling van de oorzaak van de storing bij consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 30 januari 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [Espressomachine] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 554,08.   De consument heeft op 13 juni 2004 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de […]

Lees verder

De storing is tijdens de garantieperiode van 5 jaar opgetreden, dus ondernemer moet die voor zijn rekening herstellen, tenzij het defect aantoonbaar is veroorzaakt door onjuist gebruik van consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 november 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [keukenmachine] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 459,–.   De consument heeft op 31 oktober 2003 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. […]

Lees verder