Omvang levering

Vernietiging meters; consument is de mogelijkheid ontnomen om de meters te laten ijken; geen onrechtmatig handelen door ondernemer

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarafrekening over het jaar 2008/2009 met betrekking tot de levering van elektriciteit.   De consument heeft op 26 augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In augustus 2008 […]

Lees verder

Batterij van warmtemeter defect; verbruik nauwelijks geregistreerd

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op een correctienota van de ondernemer van 6 mei 2008 terzake de levering van stadsverwarming voor een totaalbedrag van € 721,05.   De consument heeft op 6 juni 2008 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument […]

Lees verder

Warmtemeter stil gestaan; ondernemer heeft terecht meter vervangen

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van de ondernemer op de consument ter zake van de herberekening van het elektriciteitsverbruik in verband met een defecte meter.   De consument stelt dat de klacht op 25 februari 2010 is ontstaan en dat hij deze klacht op 11 mei 2010 schriftelijk aan de […]

Lees verder

Meter dient gedurende redelijke termijn bewaard te worden

Onderwerp van het geschil Het gaat in dit geschil om het verbruik dat in rekening gebracht wordt nadat geconstateerd was dat de meter (deels) niet goed functioneerde. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak. Nadat geconstateerd was dat het verbruik van de elektriciteitsmeter alleen geregistreerd werd op de dagstroomteller (en […]

Lees verder

Oude meter behoefde niet bewaard te worden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van het in rekening gebrachte waterverbruik. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 12 december ontving ik de afrekening over 2007. Volgens die afrekening zouden wij als gezin 924 m3 water hebben verbruikt. Ik heb gebeld en gevraagd […]

Lees verder

Geschat verbruik; consument moet onderbouwen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2007/2008 van december 2008 voor meer in het bijzonder de levering van gas voor de periode 24 november 2007 tot en met 8 november 2008. Het totale factuurbedrag (inclusief voorschot) bedraagt € 1.192,96. De consument heeft de klacht op 12 december 2008 schriftelijk voorgelegd aan de […]

Lees verder

Wisseling oude gasmeter toegestaan

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de per 21 februari 2006 door de ondernemer bij de consument geplaatste gasmeter van het type G4. De consument heeft de klacht op 8 september 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In februari 2006 […]

Lees verder

Bewijslast; ondertekening oppas i.c. voldoende

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening d.d. 15 juli 2006 over de periode 2005/2006 en met name de hoogte van het in rekening gebrachte gas- en elektriciteitsverbruik. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Blijkens de betwiste jaarafrekening is het gasverbruik een factor 8,6 hoger […]

Lees verder