Omvang levering

Vaststellen functioneren meter; meterijking op kosten van ongelijk; door ondernemer zelf of door een onafhankelijk gecertificeerd ijkinstituut

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de consument ontvangen nota’s voor de levering van elektriciteit, die naar het oordeel van de consument te hoog zijn.   De consument heeft op 24 oktober 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Disfunctionerende elektriciteitsmeter; zowel de consument als de ondernemer kunnen een ijking laten uitvoeren, op kosten van ongelijk

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verzoek van de consument dat de ondernemer zorg draagt voor een onafhankelijke ijking van de elektriciteitsmeter, alsmede het verzoek aan de ondernemer om meer duidelijkheid en transparantie te verstrekken over de periodieke controle van elektriciteitsmeters.   De consument heeft de klacht op 15 april 2011 (voor […]

Lees verder

Oude meter behoefde niet bewaard te worden

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van het in rekening gebrachte waterverbruik. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Op 12 december ontving ik de afrekening over 2007. Volgens die afrekening zouden wij als gezin 924 m3 water hebben verbruikt. Ik heb gebeld en gevraagd […]

Lees verder

Geschat verbruik; consument moet onderbouwen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2007/2008 van december 2008 voor meer in het bijzonder de levering van gas voor de periode 24 november 2007 tot en met 8 november 2008. Het totale factuurbedrag (inclusief voorschot) bedraagt € 1.192,96. De consument heeft de klacht op 12 december 2008 schriftelijk voorgelegd aan de […]

Lees verder

Wisseling oude gasmeter toegestaan

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de per 21 februari 2006 door de ondernemer bij de consument geplaatste gasmeter van het type G4. De consument heeft de klacht op 8 september 2008 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. In februari 2006 […]

Lees verder

Bewijslast; ondertekening oppas i.c. voldoende

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening d.d. 15 juli 2006 over de periode 2005/2006 en met name de hoogte van het in rekening gebrachte gas- en elektriciteitsverbruik. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Blijkens de betwiste jaarafrekening is het gasverbruik een factor 8,6 hoger […]

Lees verder

Meter dient gedurende redelijke termijn bewaard te worden

Onderwerp van het geschil Het gaat in dit geschil om het verbruik dat in rekening gebracht wordt nadat geconstateerd was dat de meter (deels) niet goed functioneerde. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak. Nadat geconstateerd was dat het verbruik van de elektriciteitsmeter alleen geregistreerd werd op de dagstroomteller (en […]

Lees verder