Omvang levering

De bewijslast van de omvang van de levering rust op de leverancier.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de leverancier op de jaarafrekening 2012 in rekening gebrachte bedragen voor de levering van energie.   De consument heeft op 15 oktober 2012 de klacht voorgelegd aan de leverancier.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De jaarafrekening […]

Lees verder

Vernietiging meters; consument is de mogelijkheid ontnomen om de meters te laten ijken; geen onrechtmatig handelen door ondernemer

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarafrekening over het jaar 2008/2009 met betrekking tot de levering van elektriciteit.   De consument heeft op 26 augustus 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In augustus 2008 […]

Lees verder

Batterij van warmtemeter defect; verbruik nauwelijks geregistreerd

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op een correctienota van de ondernemer van 6 mei 2008 terzake de levering van stadsverwarming voor een totaalbedrag van € 721,05.   De consument heeft op 6 juni 2008 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument […]

Lees verder

Warmtemeter stil gestaan; ondernemer heeft terecht meter vervangen

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van de ondernemer op de consument ter zake van de herberekening van het elektriciteitsverbruik in verband met een defecte meter.   De consument stelt dat de klacht op 25 februari 2010 is ontstaan en dat hij deze klacht op 11 mei 2010 schriftelijk aan de […]

Lees verder

Omvang levering; zolang er geen ijking heeft plaatsgevonden die wijst op het tegendeel, moet worden aangenomen dat de meters correct hebben gewerkt en dat de metergegevens correct zijn verwerkt

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer aan de consument verzonden jaarafrekeningen voor geleverde energie over de jaren 2008-2010.   De consument heeft in 2009 voor het eerst een klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. […]

Lees verder

Geen sprake van een “kwestiemeter”; meter op verzoek van de consument verwijderd en door ondernemer vernietigd

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de hoogte van het verbruik en het correct functioneren van de meter.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat het elektriciteitsverbruik over 2008/2009 (5389 kwh) en 2009/2010 (7929 kwh) meer dan 60% hoger […]

Lees verder

Meterwissel; vanwege systeemfout door ondernemer geen tussenafrekening; onzorgvuldig handelen ondernemer

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het in rekening gebrachte verbruik, de gehanteerde meterstanden en de wijze van bejegening en klachtafhandeling door de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 842,35 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft telefonisch op 29 april 2011 en schriftelijk op 26 augustus […]

Lees verder

Vaststellen functioneren meter; meterijking op kosten van ongelijk; door ondernemer zelf of door een onafhankelijk gecertificeerd ijkinstituut

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de consument ontvangen nota’s voor de levering van elektriciteit, die naar het oordeel van de consument te hoog zijn.   De consument heeft op 24 oktober 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder