Omvang levering

Nu vast staat dat in onderhavige woning geen warm water wordt geleverd, is de warmtewet niet van toepassing en is de ondernemer niet verplicht het NMDA principe te hanteren.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de tarieven van de aansluiting op en levering van stadsverwarming. De consument heeft op 23 oktober 2014 de klacht bij de ondernemer aangekaart. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Volgens de “bronwarmtewijzer” van de ondernemer hanteert zij het zogenaamde NMDA […]

Lees verder

Registratie van de thermostaat Toon biedt geen garantie voor het werkelijke verbruik; daadwerkelijke verbruik mag altijd achteraf in rekening worden gebracht bij de jaarnota.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening van gas en elektriciteit over 2014. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft aangegeven dat de jaarafrekening over 2014 ruim € 400,– hoger is uitgekomen dan ingeschat, terwijl zijn verbruik lager was ingeschat. De voorschotbedragen zijn […]

Lees verder

Afrekening op basis van het gemeten verbruik op de meter; eigen verantwoordelijkheid van de consument dat de meter alleen zijn eigen verbruik registreert en niet ook het verbruik door derden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afrekening voor de levering van elektriciteit op het adres [adresgegevens] te [plaatsnaam] De consument heeft de klacht in januari 2013 voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Vermoedelijk wordt er bij de klant illegaal stroom afgetapt […]

Lees verder

Termijnbedrag hoger door netwerkkosten; ondernemer gerechtigd om netwerkkosten bij consument in rekening te brengen na invoering van het verplichte leveranciersmodel.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van het termijnbedrag voor levering van gas en elektriciteit. Beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen. Ik maak bezwaar tegen de hoogte van de termijnbedragen. Door de hoge termijnbedragen wilde ondernemer uitlopen op de jaarafrekening. Standpunt van de ondernemer Het standpunt van de […]

Lees verder

Uitgangspunt is dat de met de meetinrichting verkregen verbruiksgegevens voor partijen bindend zijn; handelswijze van ondernemer wel onzorgvuldig, consument niet voldoende geïnformeerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de (aanvullende) jaarnota’s van respectievelijk 19 februari 2013, 3 maart 2013 en 19 augustus 2013. De consument heeft een bedrag van € 1.026,28 bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft op 3 maart 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de […]

Lees verder

Hoog elektriciteitsverbruik is onwaarschijnlijk te achten vanwege fout bij de meteropname/meterwisseling; ten onrechte uitgegaan van de door de netbeheerder opgenomen meterstanden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening 2013/2014 voor geleverde energie (meer in het bijzonder elektriciteit) van 25 september 2014, waarbij de consument een bedrag van € 102,36 diende bij te betalen.   De consument heeft in september 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument […]

Lees verder

Ondernemer heeft het gemiddeld jaarlijkse waterverbruik van de consument conform de methode Vink berekend. Hier valt de ondernemer geen verwijt te maken.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vordering van de ondernemer op de consument ad € 609,44 ter zake van de afrekening d.d. 15 oktober 2014 over de periode 10 september 2013 tot en met 4 september 2014 ter zake van door de ondernemer aan de consument geleverd drinkwater. De consument stelt dat de […]

Lees verder
  • 30 juni 2015
  • Water

Berekening waterverbruik; gevraagde ijking van de watermeter door een logistieke fout niet uitgevoerd; ondernemer heeft logistieke fout adequaat gecompenseerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de berekening van waterverbruik.   De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd. Standpunt van de consument De consument stelt in hoofdzaak dat hij teveel heeft betaald voor zijn waterverbruik. Dat komt doordat zijn oude watermeter niet goed heeft gefunctioneerd.   De consument verlangt een restitutie […]

Lees verder
  • 17 juli 2014
  • Water

Naheffing op basis van jaarnota; gasmeter zou niet goed hebben gefunctioneerd; bij ernstige twijfels had de consument een verzoek om ijking op kosten van ongelijk moeten doen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een vordering van de ondernemer ad € 1.865,98 ter zake van de jaarnota d.d. 4 november 2013 over 2012/2013 wegens door de ondernemer aan de consument geleverde energie (gas en elektriciteit). De consument stelt dat de klacht op 5 november 2013 is ontstaan en hij heeft de klacht […]

Lees verder