2022

Met gezag belaste vader heeft in dit geval naast de moeder in gelijke mate recht heeft op informatie over het wel en wee van zijn kinderen op kinderopvang

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de informatieverstrekking door de ondernemer aan de vader. De ondernemer houdt informatie achter voor de vader, welke informatie wel aan de moeder wordt verstrekt. Daarnaast ziet de klacht op de houding en opstelling van de ondernemer richting de vader. Vanaf het moment dat de vader en zijn […]

Lees verder

Recht op terugbetaling van niet gebruikte strippenkaarturen gezien de feitelijke omstandigheden

Waar gaat de uitspraak over? De klacht van consument gaat over het beleid dat ondernemer hanteert bij een BSO-contract waarbij een ‘Strippenkaart’ wordt afgenomen. Deze kaart geeft recht op in te zetten uren waarvan de kosten zijn opgenomen in het maandtarief. Het was echter volgens de consument zelden mogelijk om deze strippenkaart in te zetten […]

Lees verder

Commissie niet bevoegd om over geschil met gastouder te oordelen

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft een conflict met de gastouder, waarna de consument het contract met de gastouder heeft opgezegd. De ondernemer stelt dat het geschil neer komt dat de consument een dienst heeft afgenomen die zij niet kon betalen, daarmee voor financiële nood zorgde bij de gastouder en de gastouder niet […]

Lees verder

Leefgeld Volledig Pakket Thuis (VKT) moet voldoen aan richtlijnen NIBUD

Waar gaat de uitspraak over De cliënt woont bij de zorgaanbieder. Hij heeft recht op maaltijden en tussendoortjes. De cliënt stelt dat de zorgaanbieder niet (voldoende) voldoet aan de verplichting om tussendoortjes te verzorgen. Daarnaast krijgt hij te weinig leefgeld per maand. De cliënt vraagt schadevergoeding. De zorgaanbieder beroept zich op niet-ontvankelijkheid. De zorgaanbieder geeft […]

Lees verder

Klachten over verblijf niet voldoende onderbouwd, geen tekortkoming

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is verbleven bij de zorgaanbieder en is van mening dat een van de medewerkers van de zorgaanbieder niet deugdelijk heeft gehandeld. Client heeft zeven verwijten jegens de zorgaanbieder. De verwijten betreffen een kennelijke doodsbedreiging, inbreuk op privacy, diefstal, de wijze van klachtafhandeling, afkeuren van een behandelplan, wisseling van […]

Lees verder

Ontslagen gezinsouder mocht geen afscheid nemen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte verblijft in een gezinshuis. Zij is per brief geïnformeerd dat het gezinshuis zou sluiten en dat de gezinsouder niet meer zou terugkeren. Cliënte klaagt over het feit dat zij geen afscheid heeft kunnen nemen van de gezinsouder. Zij stelt dat zij niet de zorg heeft gekregen die zij […]

Lees verder

Onjuiste communicatie leidt tot schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft problemen ervaren bij het omzetten van zijn abonnement. Daarvoor verlangt hij schadevergoeding. De ondernemer is van mening dat er geen fout is gemaakt of verkeerde informatie is verstrekt. De consument heeft het verhaal zoals het is geschetst door de ondernemer niet betwist. Er is niet komen vast […]

Lees verder

Overeenkomst wordt gedeeltelijk ontbonden door beschadiging aan boedel

Waar gaat de uitspraak over? Het overgrote deel van de boedel van de consument is tijdens een internationale verhuizing verloren gegaan doordat de container waarin de boedel zat is omgevallen. De consument vindt het niet meer dan redelijk dat de helft van het betaalde totaalbedrag wordt gecompenseerd. Er bestaat bij de ondernemer bereidheid om voor […]

Lees verder

Geen blijk van onjuiste bejegening door conductrice

Waar gaat de uitspraak over? De reisgenoot van consument is tijdens een treinreis gevraagd om opnieuw in te checken, omdat het vervoersbewijs niet goed was ingecheckt. Over deze interactie heeft de consument meerdere klachten, waaronder dat de conductrice zou hebben gedronken en zich schuldig maakt aan etnisch profileren. De ondernemer betwist de klachten en stelt […]

Lees verder

Klacht over handelen BOA-medewerker kan niet worden behandeld

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer doet een beroep op niet-ontvankelijkheid van de consument. Het gaat om een weigering door een BOA-medewerker om een opgemaakt proces-verbaal te corrigeren en aan te vullen. De ondernemer voert aan dat de consument niet-ontvankelijk is, omdat de commissie op grond van het reglement geen zaken behandelt die betrekking […]

Lees verder