Kosten / Depot

Geen depotontheffing als vordering slecht uitkomt voor consument of vanwege inhoudelijke beoordeling vordering door de commissie; depot is uitsluitend als zekerheid voor betaling vordering – 1.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte bedrag voor het verbruik van warmte ter grootte van € 4.223,39. De consument heeft op 17 september 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Geen ontheffing depot als consument het opentaande bedrag betwist

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van de ondernemer wegens geleverde energie.   Standpunt van partijen omtrent de depotstorting   De ondernemer heeft aangevoerd dat de consument nog een bedrag van € 1.046,21 verschuldigd is en ter onderbouwing daarvan een rekening- en betalingsoverzicht overgelegd. Voor een gedeelte ten bedrage van € […]

Lees verder

Consument moet onderbouwen – 4

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft volgens de consument een vordering van de ondernemer op de consument wegens geleverde energie (elektriciteit) middels aan de consument in rekening gebrachte voorschotnota’s over enkele maanden in 2010 waarvan volgens de consument nog een bedrag openstaat van € 2.278,–, welk bedrag door de consument nog niet is […]

Lees verder

Lager depotstorting vanwege financiele situatie consument. Echter consument heeft tijd gehad om depotbedrag te reserveren. – 1

Standpunt van partijen met betrekking tot de verplichting tot depotstorting   De consument heeft verzocht om ontheffing van de verplichting tot depotstorting van het bedrag dat volgens de ondernemer op de consument openstaat, zijnde € 1.392,35. Hij stelt dat hij niet in staat is dit bedrag in depot te storten, omdat zijn inkomen (tezamen met […]

Lees verder

Geen depotontheffing als vordering slecht uitkomt voor consument of vanwege inhoudelijke beoordeling vordering door de commissie; depot is uitsluitend als zekerheid voor betaling vordering – 2.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte bedrag voor het verbruik van gas en elektriciteit ter grootte van 2.309,56.   De consument heeft op 27 september 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument […]

Lees verder

Consument moet onderbouwen – 3

Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het reglement van de commissie bepaalt dat de commissie, indien de consument de betaling van een goed of dienst waarover het geschil gaat achterwege heeft gelaten, in de regel zal verlangen dat de consument een bedrag ten hoogste gelijk aan het nog openstaande […]

Lees verder

Lagere depotstorting vanwege financiële situatie consument en ondernemer heeft zich niet verzet tegen het verzoek om ontheffing

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van de ondernemer op de consument wegens geleverde energie (elektriciteit) over de periode vanaf 8 december 2010 tot en met 21 januari 2011 (de eindafrekening van 8 mei 2008) vermeerderd met kosten in totaal ten bedrage van € 1.373,50, welk bedrag door de consument nog […]

Lees verder

Consument moet onderbouwen – 1

Beoordeling van het geschil   De commissie is van oordeel, dat de consument weliswaar via een ondernemersvereniging is aangemeld, maar dat het verbruik eerder gemengd zakelijk-particulier is dan puur zakelijk. Dat staat behandeling door deze commissie niet in de weg. Daarbij zou een verwijzing naar de commissie voor beroep en bedrijf, zoals de ondernemer suggereert, […]

Lees verder