Kwaliteit dienstverlening

Kwijtschelden rentevordering overige erfgenamen behalve cliënte kan niet aan notaris verweten worden

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft klachten over de afwikkeling van de nalatenschappen van haar ouders door de notaris. Samen met haar broer en zus zijn ze erfgenamen. Echter, door onderlinge ruzie wordt de cliënte niet betrokken bij de afhandeling, wordt ze financieel benadeeld en zou de notaris haar onvoldoende hebben geïnformeerd. De […]

Lees verder

Door toedoen bedrijf is de ondernemer een maand huur misgelopen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de financiële afwikkeling van een tussen partijen mondeling overeengekomen beheerovereenkomst. De ondernemer wenst terugbetaling van het teveel in rekening gebrachte. Standpunt van de ondernemer De ondernemer heeft in verband met problemen met de huurders van een pand van hem het bedrijf ingeschakeld. Hij hoopte aldus te bewerkstelligen dat […]

Lees verder

Veilingnotaris. Notaris kan niet een veiling opschorten en de website laten aanpassen op een enkele mededeling van de debiteur dat een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter is ingediend.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het handelen van de notaris bij de executieveiling van de woning van klager. Standpunt van de klager Voor het standpunt van klager verwijst de commissie naar de overgelegde stukken en het klachtenformulier dat de commissie op 24 september 2018 heeft ontvangen, alsmede naar de door klager nagezonden stukken […]

Lees verder

Notaris moet nagaan of toevoeging/wijziging akte in overeenstemming is met de wil van alle partijen. Dit heeft hij nagelaten. Klacht gegrond.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in een door eiseres ondertekend vragenformulier en een verplichte deelname van de notaris via de Verordening Klachten- en geschillenregeling, waarbij de bij de KNB aangesloten notarissen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding […]

Lees verder

De notaris had niet mogen aannemen dat de vader de enige eigenaar van de woning was. De notaris had nader onderzoek moeten doen naar de eigendom van de woning.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening. Standpunt van de klaagster   Voor het standpunt van klaagster verwijst de commissie naar de overgelegde stukken en het klachtenformulier dat de commissie op 12 oktober 2018 heeft ontvangen.   In de hoofdzaak komt de klacht op het volgende neer. De notaris heeft […]

Lees verder

De notaris heeft bij het opmaken van het eerste ontwerp inzake de afhandeling van de nalatenschap veel fouten gemaakt. Klacht is gegrond en rekening moet worden gematigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratienota. Cliënt heeft een declaratienota van de notaris onbetaald gelaten. Overeenkomstig het reglement van de commissie heeft hij dit bedrag ad € 2.054,– bij de commissie in depot gestort. Standpunt van de cliënt Voor het standpunt van cliënt […]

Lees verder

Geen sprake van onvoldoende zorg in acht nemen door de makelaar

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 12 december 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Daarbij verplichtte het bedrijf zich tot het verlenen van diensten met betrekking tot een bedrijfsruimte aan de [straatnaam] (hierna: de bedrijfsruimte). De ondernemer heeft de klacht op of omstreeks 2 maart 2018 voorgelegd […]

Lees verder

Afwikkeling nalatenschap duurt drie jaar. Notaris legt aan commissie uit waarom het zo lang duurt, maar had dit ook al eerder aan de cliënte moeten uitleggen. Klacht deels gegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afwikkeling van de nalatenschap van mevrouw [naam]. Standpunt van de cliënte De cliënte heeft haar klachten vermeld in het door haar d.d. 8 februari 2018 ingevulde klachtenformulier en de daarbij behorende bijlagen, waarvan de kern – kort en zakelijk – als volgt wordt weergegeven. Er zijn blijvende […]

Lees verder

Notaris wacht te lang met uitkeren erfdelen aan vijf goede doelen en stuurt een te hoge factuur.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in een namens de cliënten ondertekend vragenformulier, ingediend op 20 oktober 2017, en een verplichte deelname van de notaris via de Verordening Klachten- en geschillenregeling, waarbij de bij de KNB aangesloten notarissen zich voor de beslechting […]

Lees verder