Kwaliteit dienstverlening

Kwaliteit van dienstverlening notaris en hoogte van declaraties zijn niet onvoldoende

Waar gaat de uitspraak over Voor de afwikkeling van de nalatenschap van zijn overleden moeder heeft de klager de notaris ingeschakeld. De klager klaagt over het ondoelmatige en overdreven declareergedrag van de notaris, het niet respecteren van de gevraagde vertrouwelijkheid, het niet naar behoren communiceren met en informeren van de klager en het onzorgvuldig omgaan […]

Lees verder

Cliënte klaagt over advocaat bij het verzoek tot kinderalimentatie

Waar gaat de uitspraak over De cliënte klaagt over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en wil de openstaande factuur niet voldoen. Volgens haar heeft de advocaat geen verzoek tot kinderalimentatie bij de rechtbank ingediend en daarnaast heeft de cliënte een factuur op naam van haar ex-man ontvangen. De advocaat vindt dat de […]

Lees verder

Kwijtschelden rentevordering overige erfgenamen behalve cliënte kan niet aan notaris verweten worden

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft klachten over de afwikkeling van de nalatenschappen van haar ouders door de notaris. Samen met haar broer en zus zijn ze erfgenamen. Echter, door onderlinge ruzie wordt de cliënte niet betrokken bij de afhandeling, wordt ze financieel benadeeld en zou de notaris haar onvoldoende hebben geïnformeerd. De […]

Lees verder

Door toedoen bedrijf is de ondernemer een maand huur misgelopen.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de financiële afwikkeling van een tussen partijen mondeling overeengekomen beheerovereenkomst. De ondernemer wenst terugbetaling van het teveel in rekening gebrachte. Standpunt van de ondernemer De ondernemer heeft in verband met problemen met de huurders van een pand van hem het bedrijf ingeschakeld. Hij hoopte aldus te bewerkstelligen dat […]

Lees verder

Veilingnotaris. Notaris kan niet een veiling opschorten en de website laten aanpassen op een enkele mededeling van de debiteur dat een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter is ingediend.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het handelen van de notaris bij de executieveiling van de woning van klager. Standpunt van de klager Voor het standpunt van klager verwijst de commissie naar de overgelegde stukken en het klachtenformulier dat de commissie op 24 september 2018 heeft ontvangen, alsmede naar de door klager nagezonden stukken […]

Lees verder

Notaris moet nagaan of toevoeging/wijziging akte in overeenstemming is met de wil van alle partijen. Dit heeft hij nagelaten. Klacht gegrond.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in een door eiseres ondertekend vragenformulier en een verplichte deelname van de notaris via de Verordening Klachten- en geschillenregeling, waarbij de bij de KNB aangesloten notarissen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding […]

Lees verder