Ondeugdelijk werk (non conformiteit)

  • Home >>
  • Ondeugdelijk werk (non conformiteit)

blaasvorming buitenschilderwerk, ondernemer tekortgeschoten in de nakoming

Behandeling van het geschil De Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 31 oktober 2017 de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd worden beschouwd. De commissie heeft kennis genomen van de nadien overgelegde stukken. Tussenadvies Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort […]

Lees verder

de door de consument gestelde gebreken niet door deskundige geconstateerd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 7 mei 2012 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen jaarlijkse (binnen- en buiten)schilderwerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 28.004,24. Dit bedrag betreft een meerjarenbegroting tot en met […]

Lees verder

De door de ondernemer aangebrachte vloer voldoet niet aan de daar aan te stellen eisen en de oorzaak gelegen is in het niet uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 25 juli 2017 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot appliqueren van vloersystemen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.589,73. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 9 april 2018. De consument heeft een bedrag […]

Lees verder

schilderwerk vertoont scheuren en blaasjes

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 22 december 2014  tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden – schilderwerk – tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 15.000,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 15 juni 2015. […]

Lees verder

Opdracht was: verkoopklaar schilderen. Partijen hebben onderling niet duidelijk uitgesproken wat hieronder verstaan moest worden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 1 mei 2017 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van schilderwerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen richtprijs van € 9.200,-. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 21 november 2017. De consument heeft een […]

Lees verder

Klachten over niet hechten schilderwerk. Eigenschap watergedragen verf/belichting met bouwlamp niet maatgevend

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 27 januari 2014 tussen partijen tot stand gekomen aannemingsovereenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht schilderwerk uit te voeren in de woning van de consument tegen een aanneemsom van € 4.338,93. De consument heeft een aantal klachten geuit. Standpunt van de consument Het standpunt […]

Lees verder

Ondeugdelijk werk: binnen onaanvaardbaar korte tijd optredende vergeling schilderwerk.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 12 augustus 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden, in hoofdzaak bestaande uit schilderwerk tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.320,–. De werkzaamheden zijn verricht op of […]

Lees verder

Ondergrond niet goed schoongemaakt.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 20 april 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (buitenschilderwerk) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 24.879,26. De overeenkomst is uitgevoerd in de zomer van 2009.   De consument heeft een […]

Lees verder

Ondernemer had meer onderzoek moeten doen naar vochtproblematiek.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 april 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen schilderswerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.870,– (exclusief 6% BTW). De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 28 september 2009.   Standpunt van de consument […]

Lees verder

Herstel schilderwerk na hagelschade correct uitgevoerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 4 november 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot herstellen van schilderwerk wegens hagelschade tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 796,– exclusief BTW. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 1 juli 2009.   De consument heeft op 21 mei 2010 […]

Lees verder