Prijs

Regie of vaste prijs; uitleg afspraken

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een klacht over de weigering van de consument om de eindfactuur van de ondernemer volledig te voldoen. De factuur heeft betrekking op werkzaamheden aan het woonhuis van de consument, waartoe opdracht is verstrekt aan de ondernemer.   Van het totale factuurbedrag heeft de consument een bedrag van […]

Lees verder

Ondernemer had consument moeten informeren, dat motor een showroommodel was. Prijsvermindering redelijk.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 15 december 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe motorfiets, merk Honda, type ST 13000 A, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 19.940,–.   De levering heeft op […]

Lees verder

(Te vaak) wisselen van rijinstructeur heeft niet geleid tot het zakken voor het rijexamen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 1 mei 2007 tussen partijen tot stand gekomen lesovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verzorgen van een rijopleiding, bestaande uit 45 rijlessen, een tussentijdse toets en het eerste examen, voor de door consument te betalen prijs van € 2.085,–. De lesovereenkomst […]

Lees verder

Autobedrijf betaalt borg niet terug, legt bepaling afkoop eigen risico anders uit dan consument.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 28 juni 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verhuren van een Iveco Daily.   De overeenkomst is uitgevoerd op 28 en 29 juni 2011.   De consument heeft op 1 juli 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt […]

Lees verder

Vaste prijs of uurtarief; opdrachtbevestiging met daarin uurtarief leidend, cliënt had direct moeten protesteren. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de declaraties van de notaris en de kwaliteit van dienstverlening. De cliënt heeft een bedrag van € 1.743,61 niet betaald en € 1.700,– bij de commissie gedeponeerd. De cliënt heeft op 21 november 2012 de klacht voorgelegd aan de notaris.  Standpunt van de cliënt De […]

Lees verder

Vaste prijs of uurtarief; opdrachtbevestiging met daarin uurtarief leidend. Notaris wel verplicht om overschrijding tussentijds aan cliënt mede te delen. Matiging.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de declaratie van de notaris voor de bemiddeling met betrekking tot de  echtscheiding van de cliënt. De cliënt heeft een bedrag van € 2.034,- niet aan de notaris voldaan. In overeenstemming met het reglement van de commissie is dit bedrag in depot gestort. Standpunt van […]

Lees verder

Notaris heeft meerwerk gecommuniceerd en voor cliënt was duidelijk dat er extra werkzaamheden werden verricht. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de kosten voor het meerwerk aangaande de berekening van de overdrachtsbelasting. De cliënt heeft een bedrag van € 1.875,93, waarvan € 612,50 voor extra werkzaamheden, niet aan de notaris voldaan. Overeenkomstig het reglement van de commissie is dit bedrag in depot gestort. Standpunt van de […]

Lees verder

Consument behoeft niet meer te betalen dan is overeengekomen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 7 april 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing en het opslaan van een inboedel. Voor de opslag van de goederen is een prijs overeengekomen van € 108,– per maand. Het uitvoeren van het opslaan van de […]

Lees verder