Prijs

Verhuizing tegen vaste prijs. Meer inboedel dan tevoren ingeschat.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 maart 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van een internationale verhuizing van een inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.345,35. Het uitvoeren van de verhuizing van de goederen vond plaats op 23/24 oktober 2002. […]

Lees verder

De ondernemer mag de verhuisschade aan de sierschouw verrekenen met het bij de consument in rekening gebrachte meerwerk.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 16 december 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot verhuizing van inboedel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 960,-. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 28 januari 2000.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder

Prijsverhoging.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een verhuizing van [het oude adres] naar [het nieuwe adres].   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na acceptatie van de ontvangen offerte en het daarna verstrekken van de opdracht, werd door het betreffende verhuisbedrijf de overeengekomen prijs […]

Lees verder

Wijziging tarief tijdens contractperiode

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op radio- en televisiesignalen.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Gedurende de contractperiode een vaste contractprijs veranderen en verhogen met circa 200%woekerverhoging op standaard basisproduct, ver boven bekende prijsindexcijfers. Het versturen van foutieve facturen. Het zonder […]

Lees verder

Van consument mag niet worden verwacht dat deze wijzigingen in overeenkomst en de gevolgen daarvan begrijpt.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 16 april 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 14.921,–. Daarna hebben voortgezette besprekingen geresulteerd in prijsaanpassingen aan de beoogde keuken. De levering heeft niet […]

Lees verder
  • 29 mei 2013
  • Wonen

Consument behoeft niet vooraf het gehele aankoopbedrag te betalen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 7 juli 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete keuken met inbouwapparatuur en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 16.500,–. De overeenkomst is uitgevoerd op […]

Lees verder
  • 29 mei 2013
  • Wonen

Eindresultaat onvoldoende ; gedeeltelijke ontbinding ten aanzien van meerwerk gerechtvaardigd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 27 juni 2004 totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het doen van metsel- en voegwerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.500,–. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 18 september 2004.   De consument heeft een bedrag van € 470,47 […]

Lees verder

Ondernemer luncht thuis en heeft reiskosten in rekening gebracht

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 januari 2001 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanbrengen van dakisolatie en gipsplaten en het verplaatsen van een radiator tegen een uurtarief van ƒ 69,75 exclusief BTW en een kilometervergoeding van ƒ 2,- exclusief BTW. De oplevering van het werk vond […]

Lees verder

Wijziging van opdracht en daaruit voortvloeiende prijsconsequenties niet schriftelijk vastgelegd. Consument reageert niet tijdig

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 juni 2002 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het realiseren van een aanbouw en verbouw van de woning van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 75.000,–. De overeenkomst is uitgevoerd in de […]

Lees verder

Werk aangenomen voor vaste aanneemsom. Niet gebleken dat afspraken zijn gemaakt over verrekening werkzaamheden door consument verricht.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een eind september of begin oktober 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van materialen en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (renovatie van een badkamer conform offertes d.d. 22 september 2010 en 29 september 2010) tegen de daarvoor door de consument te betalen […]

Lees verder