Prijs

Hoogte eindafrekening. Meer- en minderwerk

Waar gaat de uitspraak over Consument betwist hoogte eindafrekening. Nu overeenkomst rechtsgeldig was en deze ook is nagekomen door de consument is er voor de commissie geen grondslag om een oordeel over de juistheid van de nacalculatie te geven. Volledige uitspraak Onderwerp van het geschil  Het geschil betreft klachten naar aanleiding van in opdracht van de […]

Lees verder

Gelet op omvang dossier en onderwerpen die aan de orde zijn geweest geen sprake van standaardwerk. Gefactureerde bedrag redelijk. Klacht ongegrond.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in een door eiseres ondertekend vragenformulier van de Geschillencommissie Notariaat (verder te noemen de commissie) en een verplichte deelname van de notaris via de Verordening Klachten- en geschillenregeling, waarbij de bij de KNB aangesloten notarissen zich […]

Lees verder

Notaris heeft aan Stichting mondeling prijs genoemd. Huidige declaratie acht commissie bovenmatig. Bedrag van € 600,– voor opstellen/ passeren akte als redelijk aangemerkt. Klacht gegrond.

De beoordeling van de bevoegdheid arbiters De bevoegdheid tot arbitrale beslechting van geschillen als deze dient te berusten op een overeenkomst tot arbitrage, zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst. De commissie stelt vast dat met betrekking tot de opdracht tot het verrichten van een aantal notariële werkzaamheden door de notaris is verwezen naar […]

Lees verder

Klacht gegrond. Opstellen brief is afgesproken, maar voeren bespreking met derden niet. Risico notaris.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de declaratie en het ongevraagd verrichten van werkzaamheden. De cliënte heeft op 10 april 2014 de klacht voorgelegd aan de kandidaat-notaris.  De cliënte heeft een bedrag van € 980,10 bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de cliënte De cliënte heeft haar klachten vermeld in het […]

Lees verder

Hoogte declaratie. Nota voor opmaken schenkingsakte in verhouding tot nota van testament heel hoog. Client is akkoord gegaan en honorarium niet bovenmatig of onredelijk. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de declaratienota die cliënte van de notaris heeft ontvangen en de wijze van dienstverlening. De cliënte heeft een bedrag van € 178,73 niet aan de notaris voldaan. Overeenkomstig het reglement van de commissie heeft zij dit bedrag in depot gestort. Standpunt van de cliënte Voor het standpunt van […]

Lees verder

Vaste prijs. Opdracht gaat niet door. Vergoeding voor werkzaamheden op basis van de bestede tijd, mede gelet op de door de cliënten geaccepteerde alg. voorwaarden, op zijn plaats.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van dienstverlening en de declaratienota. De cliënten hebben een bedrag van € 943,– niet aan de notaris voldaan. In overeenstemming met het reglement van de commissie is dit bedrag in depot gestort. Standpunt van de cliënten Voor het standpunt van de cliënten verwijst de commissie naar […]

Lees verder

Ondernemer mocht erop vertrouwen dat overeengekomen prijs conform wensen consument was, ook al is gesproken over inruilpremie (Haviltexformule)

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 31 oktober 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe Renault, type Scenic 1.6 16V, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 29.252,25; na inruil € 22.000,–.   De aflevering […]

Lees verder

Overschrijding prijsafspraak (> 10%) zonder overleg.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 27 januari 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (vervanging van de koppelingsplaat) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 643,46. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 10 februari […]

Lees verder